Na tento článek je přesměrováno heslo Letorosty. Tento článek je o botanickém pojmu. O hudebním festivalu pojednává článek Berounské Letorosty.

Letorost jsou bylinné přírůstky větví, které do podzimu vyzrávají (zdřevnatějí). Zdřevnatělý letorost, z něhož opadaly listy, se nazývá výhon.

Letorosty jsou velmi důležité při poznávání opadavých dřevin v období vegetačního klidu, kdy nejsou k dispozici listy. Dobrým určovacím znakem jsou pupeny. Jednotlivé dřeviny se liší jejich tvarem, barvou a jinými vlastnosti. Základním znakem je postavení pupenů, tedy zda jsou střídavé, vstřícné nebo v přeslenech. Těsně vedle pupenu se nachází jizva po opadlém listu. Její tvar a jiné charakterové vlastnosti jsou také důležité. Samozřejmě ještě existují další znaky, např. barva letorostů, přítomnost vytrvalých palistů u některých dřevin apod.

DěleníEditovat

  • Letorosty vrcholové vyrůstají z vrcholového pupenu.
  • Letorosty postranní nesou ve své nejspodnější části listovou růžici, vytvořenou z několika menších listů, v jejichž úžlabí jsou málo vyvinutá očka.
  • Předčasné letorosty vyrůstají ještě téhož roku z letorostů vrcholových.

Sbírka letorostůEditovat

Zájemce o poznávání dřevin si v zimě může vytvořit sbírku letorostů a určování dřevin si tak lépe osvojit. Nejlépe je si připravit sololitové destičky o rozměrech papíru přibližně velikosti A4, na spodní stranu upevnit pruh tvrdého papíru, kde se později budou psát názvy. Letorosty se budou připevňovat vedle sebe gumičkami, každá větvička se připevní na dvou místech. Pro gumičku je nutné v sololitu vyvrtat dírky a provléknout ji. Na okraj destiček je dobré nalepit malý hranolek dřeva, jeden dolů a jeden nahoru. Tím nebudou ležet destičky na sobě a nedojde k poškození pupenů při manipulaci.

Externí odkazyEditovat