Výhon

jednoletá větev

Výhon je letorost rostliny, mladá, dřevnatá nebo teprve vyzrávající, obvykle jednoletá větev. Výhony se na rostlině tvoří z pupenů. Výhony lze nalézt na keřích i stromech. Rašící stonky bylin jsou obvykle nazývány výhonky.

Loňské výhony jasanu.
Výhony u rozmarýnu
Výhony jabloně s plodonosným obrostem.

Dělení editovat

Vedoucím výhonem nazýváme každé jednoroční prodloužení hlavní i vedlejší větve.
Soutěžící výhon vzniká z nejblíže postaveného pupenu, a to v těsné blízkosti pupenu vrcholového na hlavních i postranních větvích.[L 1]

Podle funkce rozeznáváme výhony dřevní a plodné.

Výhony dřevní editovat

Jsou ukončeny dřevním pupenem. Tvoří se při přehnojení dusíkem nebo po silném řezu. Čistě dřevní výhony tvoří květní pupeny jen obtížně, často po mnoha letech. Abychom je přiměli k plodnosti, je třeba upravit jejich výživu řez i polohu.[L 1] K výhonům dřevním patří:

Vlky editovat

Jsou dřevní výhony vyrůstající na víceletém dřevě (na větvích i kmenech), jsou vždy jalové. Mohutně se vyvíjejí zejména při poruše výživy (při přehnojování dusíkem), při porušení koruny (polomy), po krátkém řezu (zmlazení, přeroubování), holožíru atd.[L 1]

Výhony vrcholové editovat

Vyrůstají z terminálních pupenů a prodlužují matečné větve ve směru jejich osy. Zkrátíme-li je, přejímá jejich funkci pupen nejvýše postavený.[L 1]

Trnové výhony editovat

Jsou to vlastně předčasné výhony bez vrcholového pupenu a bývají zpravidla zakončeny ostrou trnovou špičkou. Většinou se jejich dřevní pupeny přeměňují v listové.[L 1]

Výhony plodné editovat

Liší se od výhonů dřevních tím, že jsou slabší a kratší. Tvoří se všude tam, kde je menší transpirační proud, tedy v poloze větví rostoucích do vodorovné polohy.[L 1]

Literatura editovat

  1. a b c d e f PEIKER, J.; KYNCL, František. Ovocnictví. 1. vyd. [s.l.]: nakladatelství SZN, 1962. 0704662.