Lepidopterologie

věda o motýlech

Lepidopterologie je nauka o motýlech (lat. Lepidoptera). Je součástí a jedním z mnoha oborů entomologie. Osoba věnující se lepidopterologii – ať již vědecky, nebo amatérsky – se nazývá lepidopterolog.

Nauka o motýlech patří společně s naukou o broucích (koleopterologií) k nejvíce rozšířeným a nejznámějším oborům entomologie.

Problematikou lepidopterologie se zabývají také sběratelé – jak profesionální, tak amatérští lepidopterologové.

Lepidopterologie v 50. letech 20. stol. v ČSR

editovat

Počátkem 50. let 20. století rozhodovalo Prezidium ČSAV (dnes AV ČR) o vydání monografií Fauna ČSR, resp. Fauna ČSSR. Tehdy prof. Josef Kratochvil (pozdější člen korespondent ČSAV a po roce 1968 akademik) prohlásil, že „sbírání motýlů je spíše filatelie než věda a má zůstat doménou ‘sbíralů’ a ‘jednuškárů’, takže jim nebude věnován žádný ze svazků o hmyzu.“ Tím existenčně nahnal první poválečnou, tedy začínající generaci lepidopterologů do existenčních potíží, kterým bylo možné čelit jen změnou orientace na jiné skupiny hmyzu. Studium motýlů se tak stalo ryze soukromou záležitostí. Neuvěřitelný a bohužel prezidiem sdílený názor se pohyboval na samé hranici biologické negramotnosti, protože se vědělo, že právě denní motýli jsou přímo modelovou skupinou v rozvoji genetiky, že indikují environmentální změny atd. Následky tohoto oficiálního hlediska byly téměř barbarské; jejich grafickou objektivizaci uvádí na straně 48 publikace J. Beneše, M. Konvičky, Z. Frice a kol. Motýli České republiky.[1][2]

Lepidopterologové

editovat

Seznam vybraných lepidopterologů je řazen abecedně podle příjmení (viz také Kategorie: Lepidopterologové).

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Lepidopterológia na slovenské Wikipedii.

  1. POVOLNÝ, Dalibor. Beneš J., Konvička M. a kol.: Motýli České republiky: rozšíření a ochrana I., II. [Recenze]. Živa. 2003, č. 6, s. LXXIII.
  2. BENEŠ, Jiří; KONVIČKA, Martin; FRIC, Zdeněk et al. Motýli České republiky: rozšíření a ochrana. I. 1. vyd. Praha: Společnost pro ochranu motýlů, 2002, s. 48. ISBN 80-903212-0-8.

Literatura

editovat
  • BENEŠ, Jiří; KONVIČKA, Martin; FRIC, Zdeněk et al. Motýli České republiky: rozšíření a ochrana. I. = Butterflies of the Czech Republic: distribution and conservation. I. 1. vyd. Praha: Společnost pro ochranu motýlů, 2002. 478 s. ISBN 80-903212-0-8.
  • BENEŠ, Jiří; KONVIČKA, Martin; FRIC, Zdeněk et al. Motýli České republiky: rozšíření a ochrana. II. = Butterflies of the Czech Republic: distribution and conservation. II. 1. vyd. Praha: Společnost pro ochranu motýlů, 2002. S. 495–857. ISBN 80-903212-0-8.
  • EXLER, Karel ml., lepidopterolog. Motýlové: soustavný popis motýlů v zemích koruny české žijících, jakož i housenek a kukel jejich, s připojeným návodem, kdy a kde chytati motýle, sbírati kukly, housenky a vajíčka a kterak upravovati je pro sbírky. V Praze: I. L.Kober, 1898. 215 s. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat