Otevřít hlavní menu
Lambertova kuželová projekce

Lambertova projekce je sečná kuželová projekce (s dvěma základními nebo standardními rovnoběžkami), ve které se poledníky zobrazují jako přímky, střetávající se ve společném bodě (ve vrcholu kužele) často za hranicemi mapy. Rovnoběžky se zobrazují jako koncentrické kružnice, jejichž střed leží ve vrcholu kužele. Poledníky a rovnoběžky se protínají v pravých úhlech. Úhly vytvořené dvěma čarami nebo křivkami na zemském povrchu se zobrazují správně.

Tato projekce se dá odvodit matematicky i graficky. Využívá sečný kužel, který protíná sféroid ve dvou rovnoběžkách nazývaných základní (standardní) rovnoběžky zobrazované oblasti.