Krymská gótština

Krymská gótština představovala dialekt klasické gótštiny, jímž hovořili Krymští Gótové v několika izolovaných enklávách na Krymu, a to až do pozdního 18. století.

Krymská gótština (gutiska razda, 𐌲𐌿𐍄𐌰𐍂𐌰𐌶𐌳𐌰)
Rozšířenípoloostrov Krym
Počet mluvčíchjazyk vymizel během 18. století
Klasifikace
Písmoruny, gótské písmo, alfabeta, latinka
Postavení
Regulátornení
Úřední jazyknení
Kódy
ISO 639-1není
ISO 639-2got (B)
got (T)
ISO 639-3není
Ethnologuenení
Wikipedie
není
Některá data mohou pocházet z datové položky.

I přes značnou izolovanost a fakt, že jde o mrtvý jazyk, se nám dochovalo několik pozůstatků tohoto jazyka. Zásluhu na tom má především vlámský diplomat Ogier Ghiselin de Busbecq, jenž zachytil téměř osmdesát gótských slov a stopově též gramatickou konstrukci.

Krymská gótština byla identifikována jako derivát gótštiny na základě fonologických prvků: slovo ada (vejce) poukazuje na typické gótské zesilování původních protogermánských slov -jj- na -ddj- (stejně jako v klasické Wulfilově gótštině iddja (šel) z protogermánského ejjon).

Existují také určité regulérní vztahy mezi gótštinou (schedit) a krymskou gótštinou (skeiniþ).

Příspěvkem k potvrzení germánského původu části krymského obyvatelstva může být pasáž z Gutasagy, která zmiňuje třetí gotlandský lid, jenž opustil ostrov a usídlil se v zemi Řeků.

Příklady

editovat

Číslovky

editovat
Krymská gótština Česky
ene = 𐌴𐌽𐌴 jedna
tua = 𐍄𐌿𐌰 dva
tria = 𐍄𐍂𐌹𐌰 tři
fider = 𐍆𐌹𐌳𐌴𐍂 čtyři
fjuf = 𐍆𐌾𐌿𐍆 pět
seis = 𐍃𐌴𐌹𐍃 šest
sebene = 𐍃𐌴𐌱𐌴𐌽𐌴 sedm
athe = 𐌰𐍄𐌷𐌴 osm
nine = 𐌽𐌹𐌽𐌴 devět
thine = 𐌸𐌹𐌽𐌴 deset