Katetr

(přesměrováno z Katétr)

Katetr je lékařský nástroj, praktická pomůcka. která slouží k vyšetřování, podávání látek a léků, vyplachování či vyprazdňování tělesných dutin lidí či zvířat.

Katetr na pacientově ruce. Tento konkrétně sloužil k podávání kapaček.

Zpravidla se jedná o trubičku nebo hadičku (doplněnou o další pomůcky a nástroje), kterou lékař zavádí do nějakého dutého tělního orgánu. Tato činnost se nazývá katetrizace. Bývá užíván například při vyšetřeních srdce, krve, močového měchýře a v dalších lékařských postupech.

Močový katetr Editovat

V případě katetrizace močového měchýře hovoříme o cévkování, speciální katetr pro tento účel se pak nazývá cévkovač neboli močový katetr, nebo také urinální katetr.

Cévní katetr Editovat

 
Katetr před použitím.

Katetry zaváděné do žil jsou označovány jako žilní katetry, katetry zaváděné do tepen jako arteriální katetry. Používají se například při podávání léků, při angiografiích a při speciálních vyšetřeních krve.

Používají se také při chemoterapii, kde jsou zejména u dětí užívány intravenózní katetry či centrální žilní katetry (popřípadě cévní kanyly).

Katetry veterinární Editovat

Speciální katetry jsou využívány i ve veterinární praxi například pro vyšetření vemene u dojnic apod.

Reference Editovat


Literatura Editovat

Externí odkazy Editovat