Karbid hliníku

chemická sloučenina

Karbid hliníku (Al4C3), je látka, která vytváří žlutohnědé krystaly. Teplotně je stabilní do 1400 °C. S vodou reaguje za vzniku methanu.

Karbid hliníku
Struktura karbidu hliníku

Struktura karbidu hliníku

Obecné
Systematický název karbid hliníku
Sumární vzorec Al4C3
Vzhled žlutohnědé šesterečné krystaly
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-076-2
Vlastnosti
Molární hmotnost 143,95853 g/mol
Teplota tání 2200 °C
Teplota varu rozkládá se při 1 400 °C
Hustota 2,36 g/cm3
Rozpustnost ve vodě rozklad
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

StrukturaEditovat

Krystalová struktura karbidu hliníku je tvořena dvěma typy vrstev. Hliník má tetraedrické uspořádání a u prvního typu je obklopen dalšími šesti atomy hliníku ve vzdálenosti 217 pm, druhý typ je obklopen 4 atomy hliníku ve vzdálenosti 190-194 pm a pátým atomem vzdáleným 221 pm.

PřípravaEditovat

Připravuje se reakcí hliníkuuhlíkemobloukové peci.

4 Al + 3 C → Al4C3

Lze jej připravit i redukcí aluminy, tento postup ale není příliš výhodný, protože při něm dochází ke vzniku toxického oxidu uhelnatého.

2 Al2O3 + 9 C → Al4C3 + 6 CO

Další možností je reakce hliníku s karbidem křemíku.

4 Al + 3 SiC → Al4C3 + 3 Si

VlastnostiEditovat

Hydrolýzou karbidu hliníku vzniká methan. Tato reakce probíhá za laboratorní teploty, při jejím zvýšení dochází k prudkému vzrůstu její rychlosti.

Al4C3 + 12 H2O → 4 Al(OH)3 + 3 CH4

Podobně reaguje s dalšími protickými reagenty.

Al4C3 + 12 HCl → 4 AlCl3 + 3 CH4

VyužitíEditovat

Používá se jako abrazivní materiál, jeho tvrdost je blízká tvrdosti topazu.

LiteraturaEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Aluminium_carbide na anglické Wikipedii.

  • N. N. Greenwood – A. Earnshaw, Chemie prvků 1. díl, 1. vydání 1993 ISBN 80-85427-38-9