Karakalpačtina je turkický jazyk, jímž se mluví v autonomní republice Karakalpakstán, která se nachází na západě Uzbekistánu. Velmi se podobá uzbečtině, hlavně ve výslovnosti, ale v gramatice se více podobá kazaštině.

Karakalpačtina
(Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى)
Mapa rozšíření jazyka
Mapa rozšíření jazyka
RozšířeníUzbekistán, Kazachstán, Rusko
Počet mluvčích412 000 (1993)
Klasifikace
Písmolatinka, cyrilice, arabské písmo
Postavení
Regulátornení
Úřední jazykKarakalpakstán
Kódy
ISO 639-1kaa
ISO 639-2kaa (B)
kaa (T)
ISO 639-3kaa
EthnologueKA
Wikipedie
kaa.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Cyrilice Latinka IPA     Cyrilice Latinka IPA     Cyrilice Latinka IPA
Аа Aa /a/     Ққ Qq /q/     Фф Ff /f/
Әә A'a' /æ/     Лл Ll /l/     Хх Xx /x/
Бб Bb /b/     Мм Mm /m/     Ҳҳ Hh /h/
Вв Vv /v/     Нн Nn /n/     Цц* ts /ts/
Гг Gg /ɡ/     Ңң N'n' /ŋ/     Чч* ch /tʃ/
Ғғ G'g' /ɣ/     Оо Oo /o/     Шш SHsh /ʃ/
Дд Dd /d/     Өө O'o' /œ/     Щщ* sh /ʃ/
Ее Ee /e/     Пп Pp /p/     Ъъ*    
Ёё* yo /jo/     Рр Rr /r/     Ыы /ɯ/
Жж Jj /ʒ/     Сс Ss /s/     Ьь*    
Зз Zz /z/     Тт Tt /t/     Ээ Ee /e/
Ии İi /i/     Уу Uu /u/     Юю* yu /ju/
Йй Yy /j/     Үү U'u' /y/     Яя ya /ja/
Кк Kk /k/     Ўў Ww /w/          

Příklady

editovat

Číslovky

editovat
Karakalpacky Česky
bir, биp jeden
eki, эки dva
úsh, үш tři
tórt, төpт čtyři
bes, бәc pět
alti, aлти šest
jeti, жeти sedm
segiz, ceгиз osm
toǵiz, тoғиз devět
on, oн deset

Vzorový text

editovat

Otče náš (modlitba Páně) v cyrilici:

Aспандағы Әкемиз!
Сениң атың мухаддес бола берсин.
Сениң Патшалығың келсин.
Аспанда орынланғаны сыяқлы,
жерде де Сениң еркиң орынлансын.
Бизлерге бүгин де күнделикли нанымызды бере гөр.
Бизлерге гүна ислегенлерди кеширгенимиздей,
бизлердиң де гүналарымызды кешире гөр.
Бизлердиң азғырылыўымызға жол қоймай,
шайтаннан қутқара гөр.
Себеби Патшалық та, күдерит те, уллылық та мәңгиликке Сеники.
Аўмийин.

Otče náš (modlitba Páně) v latince:

Aspandağy Ákemiz!
Seniń atyń muhaddes bola bersin.
Seniń Patşalyğyñ kelsin!
Aspanda orynlanğany syýaqly, žerde de Seniń ýerkiń orynlansyn.
Bizlerge bügin de kündelikli nanymyzdy bere gy̆r.
Bizlerge günä islegenlerdi keşirgenimizdeý,
bizlerdiń de günälarymyzdy keşire gy̆r.
Bizlerdiń azğyrylyy̆ymyzğa žol qoýmaý, şaýtannan qutqara gy̆r.
Sebebi Patşalyq ta, küderit te, ullylyq ta máńgilikke Seniki.
Awmiyin.

Všeobecná deklarace lidských práv

karakalpacky (latinka)

Ha'mme adamlar o'z qa'dir-qumbaty ja'ne huqyqlarynda erkin ha'm ten' bolyp tuwylady. Olarg'a aqyl ha'm hu'jdan berilgen bolyp, bir-birine tuwysqanlyq ruwxyndag'y qatnasta bolywy tiyis.

karakalpacky (cyrilice)

Ҳәмме адамлар өз қәдир-қымбаты және ҳуқықларында еркин ҳәм тең болып туўылады. Оларға ақыл ҳәм ҳүждан берилген болып, бир-бирине туўысқанлық руўхындағы қатнаста болыўы тийис.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Externí odkazy

editovat