Kypčacké jazyky tvoří samostatnou větev turkické jazykové rodiny. V současné době zahrnují 11 živých jazyků, jež používá 20 miliónů mluvčích. Kypčacké jazyky jsou největší větví turkických jazyků co do geografické rozšířenosti.

Dělení editovat

 
Mapa rozšíření vlastních kypčackých jazyků:
 Kypčacko-bolgarské   Kypčacko-kumanské   Kypčacko-nogajské