Kaplanka

obydlí kaplana

Kaplanka nebo řidčeji kaplánka je obydlí určené pro ubytování kaplana, tedy současnou terminologií farního vikáře. Zpravidla se jednalo pouze o místnost na faře, pouze zřídka (zejména v bohatších farnostech) o samostatnou budovu – například v Polné, v Červené Řečici nebo ve Sloupu.

O druhu vodní turbíny pojednává článek Kaplanova turbína.