Křížovka je vědomostně kombinační úloha založená na úplném nebo částečném křižování výrazů vpisovaných po znacích do obrazce a obsahující tajenku.“ Takto definuje křížovku Český svaz hádankářů a křížovkářů ve svých „Směrnicích pro tvorbu křížovek“.[1]

Luštění křížovky
První křížovka byla zveřejněná v New York World 21. prosince 1913
Křížovka v Národní Politice z roku 1937

Základními prvky křížovky jsou: název křížovky, legenda, obrazec, vpisované výrazy a tajenka. Název křížovky (označení druhu křížovky, legenda a obrazec jsou zpravidla součástmi zadání křížovky. Legenda může být součástí křížovky, nebo může být uvedená odděleně. Cílem hádanky je obvykle vyluštit tajenku. Tajenka je text, který se objeví v políčkách označených v legendě nebo přímo v obrazci. Tajenka může být v textu skryta podle nějakého pravidla, například v nějaké diagonále. Tajenka je obvykle nějaký citát nebo vtip eventuálně doplňuje text souvisejícího článku nebo komentář k obrázku.

Druhy křížovek editovat

Ve světě i v Čechách se vyvinulo velké množství druhů a variant těchto úloh. Základní dělení je na křížovky:

  • S úplným křižováním – všechna políčka obsahují znaky, které jsou součástí výrazů v obou směrech
  • S neúplným křižováním – některá políčka obsahují znaky, které nejsou součástí výrazů v obou směrech

Značení políček editovat

Podle způsobů značení počátku vpisovaných výrazů se křížovky označují jako

  • Francouzské – označují se sloupce a řádky od levého horního rohu v jednom směru číslicemi a v kolmém směru písmeny (jako klasické české křížovky), pak je legenda rozdělena na výrazy psané vodorovně a výrazy psané svisle
  • Americké a britské – první políčko výrazu je očíslováno
  • Švédské – legenda se vpisuje do obrazce křížovky do prázdného políčka před prvním políčkem výrazu

Historie editovat

Koncem devatenáctého století se v časopisech začaly objevovat pro zábavu různé slovní hříčky a hádanky často spojené s nějakým grafickým uspořádáním. Stále častěji se objevovaly hříčky, kde se slova zapisovaly křížem – vodorovně a svisle.

První křížovka byla otištěna ve Sborníku hádanek Zlaté Prahy v roce 1899. Vymyslela ji Mlada Antošová z Modřan. Tato křížovka sice ještě neměla charakteristickou mřížku, jak ji známe dnes, ale o pravou křížovku se jednalo, protože výrazy se křižovaly ve dvou směrech a řešily se podle legendy, což je základní princip křížovek.[2]

V Guinnessově knize rekordů a dalších publikacích je uváděn jako vynálezce křížovky Angloameričan Arthur Wynne. Jeho první křížovka byla uveřejněna 21. prosince 1913 v New York World.[2]

V Čechách se křížovky získaly poměrně brzy značnou oblibu. Pravidla pro jejich vytváření se postupně zpřísňovala. Kladl se větší důraz na dodržování diakritiky a symetrii obrazce. Postupně vymizely komolené výrazy, v legendě doplňované poznámkami (bez hlavy) = bez prvního písmene a (bez paty) = bez poslední písmene.

Od 18. ledna 1925 byly křížovky nového typu (zvané též americké křížovky, pod názvem criss-cross puzzle) publikované v Lidových novinách.[2]

V roce 1968 byl založen Svaz českých hádankářů a křížovkářů, který od 17. února 2017 nese název Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s.[3]

Křížovka jako hra editovat

Křížovku lze použít i jako jednu z her pro děti v klubovně, místnosti. Mohou si nakreslit čtverečkovanou síť 3x3 a do ní vepsat slova o třech písmenech tak, aby měla smysl vodorovně i svisle. Tajenku není třeba vymýšlet. U starších dětí lze zadat síť větší, třeba 5x5

Lze v luštění křížovek soutěžit. Zkopírovat a namnožit stejnou křížovku a dětem dát úkol ji vyluštit. Kdo dříve úkol zvládne, vyhrál.[4]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Směrnice [online]. Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s. [cit. 2021-03-18]. Dostupné online. DOC online, III. regulativní část (paragrafy 201–229) [1]. 
  2. a b c Zkuste si vyluštit křížovku LN starou 85 let
  3. Český svaz hádankářů a křížovkářů, z. s.
  4. ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her – Hry v klubovně. Praha: Olympia, 1986. Kapitola Křížovka, s. 143. 

Související články editovat

Externí odkazy editovat