Číselná křížovka

druh luštitelské úlohy

Číselná křížovka je druh křížovky s úplným křížením a bez legendy.

PrincipEditovat

U této křížovky není uvedena legenda, ale v její mřížce jsou jednotlivá písmena zastoupena konkrétními čísly. Křížovka obsahuje obvykle zvýrazněnou tajenku, která bývá naznačena v záhlaví křížovky. Česká varianta důsledně respektuje diakritiku. V křížovce je vypsán jeden výraz, který slouží jako klíč k řešení. Tento klíčový výraz musí obsahovat dostatek písmen, aby se jejich pomocí daly uhádnout další výrazy a posléze i samotná tajenka.

 
Luštění číselné křížovky

Řešení začneme tím, že doplníme písmena známá z klíčového výrazu do celého obrazce. Pak vyhledáme takové neúplné výrazy, jejichž úplné znění si troufneme odhadnout. Po ověření nově získaného písmene toto doplníme do celé křížovky. Takto postupujeme až do vyluštění celé křížovky. Pro lepší orientaci bývá pod obrazcem křížovky předtištěna tabulka, do které postupně doplňujeme dešifrovaná písmena.[1]

Číselné výplňkyEditovat

Číselné výplňky jsou založeny na jiném principu. Obrazec se vyplňuje zadanými čísly, která nepředstavují slova. Jsou zadány ekvivalenty číslic a písmen pouze pro rozšifrovní tajenky. Obrazce těchto výplněk mají obvykle tvar tzv. britské křížovky, což jsou křížovky s neúplným křížením, a označují se jako „číselné kris-krosy“.

ReferenceEditovat