Josef z Arimatie

Svatý Josef z Arimatie byl podle křesťanských evangelií (Bible, Nový zákon) vážený člen židovské velerady (sanhedrin), která vydala Ježíše Krista Římanům k potrestání a zároveň Ježíšovým tajným učedníkem. Potom, co byl Ježíš ukřižován, požádal římského prokurátora Piláta Pontského o Ježíšovo tělo. Pilát souhlasil, Josef poté s Nikodémem tělo sňali z kříže, zavinuli do plátna a uložil do hrobky vytesané ve skále (podle některých podání do své vlastní). Tyto události předcházely Ježíšovu vzkříšení.

Svatý
Josef z Arimatie
Josef z Arimatie na detailu obrazu Pietro Perugina
Josef z Arimatie na detailu obrazu Pietro Perugina
Datum narození1. století
Datum úmrtí1. století
Svátek31. srpna
Uctíván církvemivšechny křesťanské církve s kultem svatých
Patronempohřebníků, ředitelů pohřebních služeb

Jméno Josefa z Arimatie je spojováno s legendárním svatým grálem, nádobou, ze které pil Ježíš při poslední večeři a kterou Josef později během ukřižování naplnil jeho krví. Grál je součástí mnoha literárních děl, mimo jiné i pozdějších verzí legendy o králi Artušovi.

Josef z Arimatie v BibliEditovat

Evangelium podle Matouše:[1][pozn. 1]

Když nastal večer, přišel jeden bohatý muž z Arimatie, jménem Josef, jeden z Ježíšových následovníků. Dal se ohlásit u Piláta a prosil, aby mu vydal Ježíšovo tělo. Pilát mu vyhověl. Josef zavinul Ježíšovo tělo do čistého plátna a uložil do hrobu, který si dal před nedávnem vytesat ve skále. Vchod do hrobky dal po pohřbu uzavřít těžkým balvanem. Pak odešel.

Evangelium podle Marka:[2][pozn. 1]

Josef z Arimatie, vážený člen velerady, který také vyhlížel Mesiášovu vládu, přišel odvážně k Pilátovi a žádal Ježíšovo tělo. Místodržitel se podivil, že by Ježíš tak brzy zemřel. Zavolal si velitele popravčí čety a zeptal se ho na to. Když mu to setník potvrdil, přikázal vydat Ježíšovo tělo Josefovi. Ten koupil plátno, a když sňali Ježíšovo tělo z kříže, zavinul je a uložil do vlastní hrobky, vytesané ve skále. Před vchod přivalili kamennou desku.

Evangelium podle Lukáše:[3][pozn. 1]

Jeden z členů velerady, Josef z Arimatie, čestný a ušlechtilý člověk, nesouhlasil s postupem a rozsudkem ostatních. Patřil k těm, kdo uvěřili zvěsti o Božím království. Ten teď navštívil Piláta a vyžádal si tělo mrtvého Ježíše. Sňal je z kříže, zavinul do plátna a uložil do hrobky vytesané ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován.

Evangelium podle Jana:[4][pozn. 1]

Ježíšovo tělo si na Pilátovi vyžádal Josef z Arimatie. Byl to Ježíšův učedník, který se dosud bál veřejně se k němu přiznat. Pilát souhlasil a Josef Ježíšovo tělo sňal z kříže. Pomáhal mu přitom Nikodém, který měl kdysi s Ježíšem noční rozhovor. Ten přinesl velké množství vonných látek. Ježíšovo tělo s těmito vonnými věcmi zavinuli do plátna, jak to Židé dělávají při pohřbívání. V zahradě nedaleko popraviště byla nová, dosud nepoužitá hrobka, vytesaná do skály. Tam Ježíše uložili, protože do začátku soboty nezbývalo mnoho času.

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat

PoznámkyEditovat

  1. a b c d český překlad Slovo na cestu

ReferenceEditovat

  1. Mt 27, 57–60 (Kral, ČEP)
  2. Mk 15, 43–46 (Kral, ČEP)
  3. Lk 23, 50–53 (Kral, ČEP)
  4. Jan 19, 38–42 (Kral, ČEP)

Související článkyEditovat

LiteraturaEditovat

  • SCHAUBER, Vera; SCHINDLER, Hanns Michael. Rok se svatými. 2. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997. 702 s. ISBN 80-7192-304-4.