Skála

masa horniny
Tento článek je o pojmu z geologie. Další významy jsou uvedeny na stránce Skála (rozcestník).

Skála nebo skalisko je označení pro větší souvislý výchoz skalních hornin na zemský povrch, který může být lehce zvětralý. Skály mohou mít charakter terénních stupňů, osamělých skal či skalisek. Vznikají zvětráváním, erozí a denudací hornin, které mají obvykle selektivní ráz.

Druhy skalních tvarůEditovat

Podle své geneze, pozice a polohy mohou mít skalní tvary specifická jména:

Rozsáhlejší území se skalami jsou nazývány skalními městy

Rostlinstvo na skaláchEditovat

Skály jsou obývány rostlinnými společenstvy skalních štěrbin. Skály jsou extrémními stanovišti, jejich extrémní charakter je odvislý nejen od horninového substrátu a jeho vlastností, ale také od vnějšího tvaru, orientace a expozice skalních stěn. Rostliny obývající skály se nazývají petrofilní (petrofyty).

Živočišstvo skalních oblastíEditovat

Skály nejsou obývány jen rostlinami, jsou také vyhledávanými hnízdišti ptáků. Na skály jsou však vázány i různé druhy savců, plazů i bezobratlých živočichů.

Skalní lezeníEditovat

Skály se svislými stěnami se staly svou nedostupností a neschůdností předmětem zájmu lidí, kteří se snaží zdolat přírodou vytvořené převýšení. Při jejich překonávání si každý lezec volí styl, jakým skálu zdolává (volné lezení a technické lezení).

Externí odkazyEditovat