Otevřít hlavní menu

Josef Štulc (* 4.března 1944 Praha) je český památkář, představitel památkové péče České republiky, zabývající se teoretickými otázkami ochrany památek a metodami praktické péče. Zastává též pozice organizačního a administrativního charakteru.

Doc. PhDr. Josef Štulc
Josef Štulc
Josef Štulc
Narození 4. březen 1944
Praha
Protektorát Čechy a MoravaProtektorát Čechy a Morava Protektorát Čechy a Morava
Národnost česká
Povolání historik umění, památkář
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VzděláníEditovat

Studoval architekturu na Fakultě stavební ČVUT v Praze a dějin umění a klasické archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Aspiranturu v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky nedokončil (aspirantské minimum v roce 1978). V roce 1983 byl na stáži ve Francii.

Profesní dráhaEditovat

V letech 1990–2002 byl ředitelem Státního ústavu památkové péče. Do roku 2009 pracoval jako hlavní, následně jako vedoucí konzervátor Národního památkového ústavu. V současné době je pedagogickým pracovníkem v odboru metodiky, vědy a vzdělávání v Národním památkovém ústavu.

Mezinárodní působeníEditovat

Je prezidentem Poradního komitétu ICOMOS a tří mezinárodních vědeckých komitétů ICOMOS (pro historická města, pro kulturní cesty a pro teorii a metodologii památkové péče). Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních konferencí, kde přednáší k aktuálním tématům ochrany památek. Zajišťoval hodnotící a monitorovací mise ICOMOS pro UNESCO k posouzení návrhů členských států na zápis vybraných památek na Seznam světového dědictví (celkem 7 misí na 10 lokalitách).

Pedagogická činnostEditovat

Od roku 1987 přednáší na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde se v roce 2010 habilitoval a stal se členem Ústavu památkové péče. Od roku 2006 externě přednáší na Fakultě stavební ČVUT v Praze a na Fakultě architektury a umění Technické univerzity v Liberci. Také přednáší v pomaturitním a postgraduálním adaptačním studiu památkové péče při Národním památkovém ústavu.

Členství ve výborech, komisích, odborných radáchEditovat

  • Vědecká rada pro státní památkovou péči Ministerstva kultury
  • Komise pro hodnocení nominací nositelů titulu European Heritage Label
  • Dozorčí rada Ústavu dějin umění AV ČR.
  • Byl prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS. V současné době je jeho čestným prezidentem a viceprezidentem.
  • Redakční rada časopisu Zprávy památkové péče.
  • Pedagogická rada Národního památkového ústavu.
  • Vědecká rada Národního památkového ústavu.
  • Redakční rada časopisu Castellologica bohemica.
  • Územní památková rada Olomouckého kraje.
  • Územní památková rada Plzeňského kraje.
  • Oborová rada Dějiny křesťanského umění, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy.
  • Steering committee památky světového dědictví Regensburg und Stadtamhof.

OceněníEditovat

V roce 2005 mu byla udělena Cena Uměleckohistorické společnosti v českých zemích.

V dubnu 2019 převzal při příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel ICOMOS Cenu Ministerstva kultury ČR za přínos oboru památkové péče.

  • 2019 cena Jože Plečnika[1]

Publikační činnostEditovat

  • ABC kulturních památek ČSR, 1985 (spoluautorství)
  • Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci, Olomouc 1988
  • Péče o kamenné sochařské a stavební památky , Odborné a metodické publikace, sv. 16, Státní ústav památkové péče, Praha 1998 (spoluautorství) PDF
  • Ochrana, údržba a stavební úpravy zřícenin hradů, Odborné a metodické publikace, sv. 17, Státní ústav památkové péče, Praha 1998 (spoluautorství)
  • Toskánský palác v Praze, Praha 1999 (spoluautorství). ISBN 80-900706-8-X PDF
  • Martin KUBELÍK, Milan PAVLÍK, Josef ŠTULC: Historická inspirace. Sborník k poctě Dobroslava Líbala, 2001
  • Czech Republic, in: Robert PICARD (ed.): Policy and Law in Heritage Conservation, London and New York, 2001
  • Czech Castles and Country Houses Past and Present, The Country House in Europe in the 21st Century, The Attingham Trust, London 2003 (spoluautorství)
  • Péče o střechy historických budov, Odborné a metodické publikace, sv. 26, Národní památkový ústav, Praha 2003 (spoluautorství) PDF
  • Obnova okenních výplní a výkladců, Odborné a metodické publikace, sv. 38, Národní památkový ústav, Praha 2010 (spoluautorství) PDF
  • Metodika tvorby interiérových a reinstalací, Odborné a metodické publikace, sv. 40, Národní památkový ústav, Praha 2011 (spoluautorství) PDF
  • Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce, Odborné a metodické publikace, sv. 45, Národní památkový ústav, Praha 2014 (spoluautorství) PDF
  • Mies v Brně. Vila Tugendhat, Brno 2012 (spoluautorství). ISBN 978-80-86549-22-4
  • Koberce Orientu na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu, NPÚ, Praha 2014. ISBN 978-80-7480-014-6 (spoluautorství)
  • (cca 180 odborných článků v českých i zahraničních odborných časopisech a sbornících)

OdkazyEditovat