Jodid měďný

chemická sloučenina

Jodid měďný je bílá, anorganická sloučenina se vzorcem CuI. Tato látka je velice málo rozpustná ve vodě. Vyskytuje se ve třech modifikacích, nejčastější je však ta, kde je v krychlové soustavě.

Jodid měďný
Gamma struktura (γ-CuI)

Gamma struktura (γ-CuI)

Beta struktura (β-CuI)

Beta struktura (β-CuI)

Alfa struktura (α-CuI)

Alfa struktura (α-CuI)

Obecné
Systematický název Jodid měďný
Sumární vzorec CuI
Vzhled Bílá krystalická látka, často bývá nahnědlá
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 190,45 g/mol
Teplota tání 606 °C
Teplota rozkladu 1290 °C (na Cu a I2)
Hustota 5,62 g/cm³
Index lomu 2,346
Rozpustnost ve vodě 0,008 g/100 g H2O (18 °C)

0,000 042 g/g H2O (25 °C)

Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
rozpustné v kapalném amoniaku
Struktura
Krystalová struktura Krychlový (α) (standardní), šesterečná (β), kosočtverečná (γ)
Bezpečnost
GHS07 – dráždivé látky
GHS07
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
H-věty H302 H315 H319 H335 H400
P-věty P261 P273 P305 P351 P338
Dráždivý
Dráždivý (Xi)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R22 R37 R41 R50/53
S-věty S22 S26 S36/37/39 S57 S60 S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
1
1
0
 
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VýrobaEditovat

Průmyslově se vyrábí reakcí elementárního jódu s mědí, dle rovnice:

2Cu + I2t→ 2CuI

 

 

 

 

Je možno tuto látku vyrábět reakcí měďnatých solí, jako je oxidu měďného s kyselinou jodovodíkovou:

Cu2O + 2HI → 2CuI + H2O

 

 

 

 

Tuto látku je možno v laboratoři vytvořit reakcí síranu měďnatého a jodidu draselného, vedlejším produktem je jod. Reakce se provádí smícháním horkých vodných roztoků, meziproduktem je jodid měďnatý. Reakce probíhá dle rovnice:

2CuSO4 + 4KI → I2 + 2CuI + 2K2SO4

 

 

 

 

ReakceEditovat

Při reakci s rtutí vzniká hnědo-černý komplex, tetrajodoměďnatan rtuťný:

2Hg + CuI → Hg2[CuI4]

 

 

 

 

Se silnými kyselinami tvoří jodovodík a měďnaté soli dané kyseliny. Takto reaguje např. s kyselinou chlorovodíkovou:

CuI + HClCuCl + HI

 

 

 

 

VyužitíEditovat

  • Tato látka se používá na detekci elementární rtuti.
  • Dále se tato látka používá při organických syntézách.
  • Obdobně jako jodid stříbrný je tuto látku možno používat na vyvolávání deště. Tato látka totiž zvyšuje schopnost vzdušné vlhkosti tvořit kapky, popřípadě krystalky.
  • Používá se jako katalyzátor při průmyslové výrobě nylonu.

Externí odkazyEditovat