Oxid měďný

chemická sloučenina

Oxid měďný (Cu2O) je jedním ze tří oxidů mědi. V přírodě se vyskytuje jako červený minerál kuprit. Vzniká zahříváním mědi na vzduchu nebo v proudu kyslíku. Pro jeho vznik stačí nižší teplota než v případě oxidu měďnatého.[zdroj?] Lepší metodou přípravy je redukce alkalických roztoků měďnatých solí hydrazinem nebo cukrem.

Oxid měďný
Práškový oxid měďný

Práškový oxid měďný

Cu2O.png
Obecné
Systematický název Oxid měďný
Anglický název Copper(I) oxide
Německý název Kupfer(I)-oxid
Sumární vzorec Cu2O
Vzhled hnědočervený krystalický prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-270-7
PubChem
Číslo RTECS GL8050000
Vlastnosti
Molární hmotnost 143,091 g/mol
Teplota tání 1 235 °C
Teplota rozkladu 1 800 °C (odštěpuje kyslík)
Hustota 6,0–6,15 g/cm³
Index lomu nD= 2,705
Tvrdost 3,5–4
Rozpustnost ve vodě nerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyselina chlorovodíková
roztok amoniaku
roztok NH4Cl
Součinitel tepelné vodivosti 6,28 Wm−1K−1 (0 °C)
7,117 W m−1 K−1 (100 °C)
Měrná magnetická susceptibilita −2,325×10−6 cm3g−1
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf° −167 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt 392 J/g
Standardní molární entropie S° 93,2 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf° −146 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp 0,445 JK−1g−1
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-věty R22, R50/53
S-věty (S2), S22, S60, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
2
1
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Síran měďnatý reaguje s glukózou a s hydroxidem sodným za vzniku oxidu měďného, síranu sodného, glukonátu sodného a vody.

LiteraturaEditovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazyEditovat