Oxid měďný

chemická sloučenina

Oxid měďný (Cu2O) je jedním ze tří oxidů mědi. V přírodě se vyskytuje jako červený minerál kuprit. Vzniká zahříváním mědi na vzduchu nebo v proudu kyslíku. Pro jeho vznik stačí nižší teplota než v případě oxidu měďnatého.[1] Lepší metodou přípravy je redukce alkalických roztoků měďnatých solí hydrazinem nebo cukrem.

Oxid měďný
Práškový oxid měďný
Práškový oxid měďný
Obecné
Systematický názevOxid měďný
Anglický názevCopper(I) oxide
Německý názevKupfer(I)-oxid
Sumární vzorecCu2O
Vzhledhnědočervený krystalický prášek
Identifikace
Registrační číslo CAS1317-39-1
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP)215-270-7
PubChem10313194
Číslo RTECSGL8050000
Vlastnosti
Molární hmotnost143,091 g/mol
Teplota tání1 235 °C
Teplota rozkladu1 800 °C (odštěpuje kyslík)
Hustota6,0–6,15 g/cm³
Index lomunD= 2,705
Tvrdost3,5–4
Rozpustnost ve voděnerozpustný
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
kyselina chlorovodíková
roztok amoniaku
roztok NH4Cl
Součinitel tepelné vodivosti6,28 Wm−1K−1 (0 °C)
7,117 W m−1 K−1 (100 °C)
Měrná magnetická susceptibilita−2,325×10−6 cm3g−1
Termodynamické vlastnosti
Standardní slučovací entalpie ΔHf°−167 kJ/mol
Entalpie tání ΔHt392 J/g
Standardní molární entropie S°93,2 JK−1mol−1
Standardní slučovací Gibbsova energie ΔGf°−146 kJ/mol
Izobarické měrné teplo cp0,445 JK−1g−1
Bezpečnost
Zdraví škodlivý
Zdraví škodlivý (Xn)
Nebezpečný pro životní prostředí
Nebezpečný pro životní prostředí (N)
R-větyR22, R50/53
S-věty(S2), S22, S60, S61
NFPA 704
0
2
1
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.
2 CuSO4 + C5H12O6 + 5 NaOH → Cu2O + 2 Na2SO4 + C5H11O7Na + 3 H2O

Odkazy Editovat

Reference Editovat

  1. GREENWOOD, Norman Neill. Chemie prvků. Sv. 1.. 1. vyd. vyd. Praha: Informatorium 793 s., 1 příl s. ISBN 80-85427-38-9, ISBN 978-80-85427-38-7. S. 1465–1466. 

Literatura Editovat

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5. 

Externí odkazy Editovat