Jiří Kohoutek (historik umění)

český historik umění

Jiří Kohoutek (* 21. listopadu 1931, Zlín) je galerijní a muzejní pracovník zaměřený na české umění 20. století, historik umění, kurátor výstav.

PhDr Jiří Kohoutek
PhDr. Jiří Kohoutek (2017)

PhDr. Jiří Kohoutek (2017)

Narození 21. listopadu 1931, Zlín
Zlín
Vzdělání FF UK
Povolání historik umění, kurátor
Některá data mohou pocházet z datové položky.

ŽivotEditovat

Jiří Kohoutek v letech 1953-1958 vystudoval obor dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (prof. J. Květ, J. Pešina, Jaromír Neumann, V. Volavka, J. Frel, Emanuel Poche, V. Kotrba).[1] Roku 1988 obhájil doktorskou disertaci.

V letech 1958-1959 pracoval na oddělení památkové péče Krajského domu osvěty Středočeského kraje, v letech 1960-1963 jako odborný pracovník Střediska státní památkové péče a ochrany přírody Středočeského kraje (SSPPOPSK). Od roku 1963 zde zastával funkci vedoucího galerijního oddělení a byl kurátorem výstav (Otto Gutfreund, Jaroslav Vožniak).

V letech 1964-1971 byl ředitelem Středočeské galerie. Na počátku normalizace byl odvolán z funkce ředitele a po tři roky pracoval v n. p. Kniha, kde mu byl roku 1975 rovněž zakázán výkon povolání. V letech 1975-1983 pracoval jako vedoucí propagačního oddělení a kurátor výstav Ústředního kulturního domu železničářů v Praze na Vinohradech. V letech 1983-1984 byl odborným pracovníkem Národní galerie v Praze, ale roku 1985 dostal ze strany Ministerstva kultury zákaz trvalého zaměstnání v Národní galerii. Do roku 1989 pak byl učitelem v učňovské škole ČKD v Praze. Podílel se na přípravě Světové výstavy poštovních známek Praga 88.

Za normalizace jako externista spolupracoval na některých výstavách regionálních galerií (Roudnice, Litoměřice, Jihlava, Louny, Kladno).

Roku 2017 věnoval sbírku děl Jaroslava Vožniaka, kterou soustavně budoval po celý život, Museu Kampa - Nadaci Jana a Medy Mládkových.[2]

DíloEditovat

Jiří Kohoutek byl autorem stálé expozice sbírky Středočeské galerie na zámku v Nelahozevsi.[3] Za jeho působení v letech 1964-1971 Středočeská galerie intenzivně budovala sbírkový fond českého moderního umění, kterým doplňovala expozici. Sbírka byla v té době rozšířena mj. o díla Jana Baucha, Emila Filly, Skupiny 42 a Skupiny Ra. Až do roku 1966, kdy Národní galerie reinstalovala moderní sbírky, byla tato expozice největší prezentací českého poválečného umění.[4] Jádrem sbírky byla kvalitní díla surrealistického a imaginativního umění (Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, František Janoušek, Josef Šíma, Václav Tikal), nakoupená v 60. letech ze soukromých sbírek.

Odborným poradcem ředitele byl Antonín Hartmann, který se osobně znal s mnoha umělci. V letech 1964-1966 byl předsedou nákupní komise Jindřich Chalupecký a v 60. letech byli členy komise také Josef Hlaváček, Jaromír Zemina nebo Zdeněk Palcr. Díky příznivější politické atmosféře, relativní volnosti při výběru a dobrému finančnímu zázemí se v letech 1964-1967 podařilo zakoupit přes 1 500 uměleckých děl. Galerie nakupovala někdy dvakrát ročně a nákupní komise prosadila i díla autorů, která předchozí komise nedoporučily (Václav Boštík, Čestmír Kafka, Aleš Veselý). Galerie získala sochy a objekty Vladimíra Janouška, Věry Janouškové, Karla Nepraše, Stanislava Kolíbala, Františka Pacíka, Huga Demartiniho, Ladislava Zívra a obrazy Jiřího Valenty, Jiřího Balcara, Bedřicha Dlouhého, Josefa Istlera, Jiřího Johna, Jana Kotíka, Zdeňka Sklenáře, sester Válových, Jana Smetany a grafické listy Válových a Vladimíra Boudníka.

Jako ředitel Středočeské galerie Jiří Kohoutek vybral pro její administrativní sídlo v Praze komplex tří zchátralých domů stojících na Královské cestě v místě bývalého románského dvorce v Husově ulici, čp. 19-21. Náročná rekonstrukce proběhla v letech 1969-1971, ale dr. Kohoutek byl ještě před otevřením nové galerie k 1. prosinci 1971 odvolán a nahrazen novým normalizačním ředitelem V. Brehovszkým.

Kurátor výstavEditovat

 • 1963 Otto Gutfreund: Kresby, Středočeská galerie, Praha
 • 1964 Jaroslav Vožniak: Obrazy k Dantově Božské komedii, Oblastní muzeum, Roztoky
 • 1965 České moderní malířství, Zámek Nelahozeves
 • 1965 Karel Souček: Malířské dílo, Zámek Kladno
 • 1966 Výtvarní umělci Středočeského kraje (malířská, sochařská, grafická tvorba), Kladno
 • 1967 České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves
 • 1968 - putovní výstava grafiky Skupiny 42. Z fondů Středočeské galerie
 • 1970 Jubel Bartosch: Grafika, Staroměstská radnice, Praha
 • 1973 Václav Hejna: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny
 • 1979 František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění Karlovy Vary
 • 1981 Jan Jiřikovský, zasloužilý umělec, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1981 Jiří John: O přírodě, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1982 Ladislav Zívr: Plastiky a kresby z posledních let tvorby, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1983 Viktor Dobrovolný: Boje a vítězství, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1983 Václav Bartovský: Malířská tvorba z let 1927 - 1960, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1983 Václav Boštík: Obrazy z let 1939-1983, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1985 Pravoslav Kotík: Malířská tvorba z let 1908 - 1969, Vlastivědné muzeum, Vysoké nad Jizerou, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka
 • 1986 František Hudeček: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
 • 1990 František Janoušek: obrazy z let 1932 - 1942, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 1991 Václav Hejna: Malby, asambláže, kresby z třicátých až osmdesátých let, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha
 • 2000 Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu, České muzeum výtvarných umění, Praha

PublikaceEditovat

 • Obrazy Jaroslava Gruse z let 1907-1963, Středočeská galerie v Praze 1963
 • Jaroslav Vožniak: Obrazy k Dantově Božské komedii, Oblastní muzeum, Roztoky 1964
 • České moderní malířství, Středočeská galerie, zámek Nelahozeves 1965
 • Výtvarní umělci Středočeského kraje, Muzeum Kladno 1966
 • České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Středočeská galerie, zámek Nelahozeves 1967
 • Z tvorby středočeských výtvarníků, Moskva 1968
 • Tschechische Malerei des XX. Jahrhunderts, Záp. Berlín 1969
 • František Pacík: Sochy, Slaný 1970
 • Středočeský kraj v díle malířů 19. a 20. století, hrad Karlštejn 1970
 • Rané dílo Václava Hejny, Středočeská galerie, zámek Nelahozeves 1972
 • Václav Hejna: obrazy z let 1931-1971, Galerie umění Karlovy Vary 1972
 • Václav Hradecký 1867-1940, Galerie d, Památník národního písemnictví Praha 1972
 • Václav Hejna: Výbor z díla, Galerie Benedikta Rejta, Louny 1973
 • Emil Artur Pittermann - Longen, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem 1975
 • Ludvík Kuba. Obrazy ze sbírek českých galerií, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1975
 • František Hodonský ml.: z tvorby 1961-1976, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1976
 • Olbram Zoubek: Sochy, (se Zdeňkem Palcrem), Středočeské tiskárny, n.p., Praha 1976
 • Otakar Synáček: z tvorby 1966-1977, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1977
 • Jiří Blažej: Z malířské a restaurátorské tvorby, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1978
 • František Gross: Kresby ze 60. - 70. let, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1978
 • Jitka a Květa Válovy: výběr z díla, Muzeum Kladno 1978
 • František Hudeček: Výběr z díla 1931-1979, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie umění Karlovy Vary 1979
 • František Hodonský: obrazy, kresby, sochy, Mánes Praha 1979
 • Z komorní tvorby sochařů Prahy 2, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1979
 • Padesát plastik Olbrama Zoubka, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1980
 • Zdeněk Sklenář: Obrazy / kresby, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1980
 • Olga Hudečková: Keramika, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1980
 • Jiří John: O přírodě: 50 grafik a maleb, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1981
 • Olbram Zoubek: Výběr ze sochařského díla: (volné plastiky - cement) (reliefy - olovo), Orlická galerie Rychnov nad Kněžnou 1981
 • Jan Jiřikovský, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1981
 • Marija Nekolová: Tvorba z let 1958-1981, Klubové zařízení MNV, Dolní Kralovice 1981
 • Národní umělec Karel Souček: Obrazy z cyklů Lidice - Osvobození: Kresby z let 1940 - 1980 (s M. Ptáčkem), Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1982
 • Ladislav Zívr: Plastiky a kresby z posledních let tvorby, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1982
 • František Ronovský: O člověku. Kresby a kvaše z let 1960-1980, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1982
 • Václav Bartovský: Malířská tvorba z let 1927-1960, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1983
 • Václav Boštík: Obrazy z let 1939 - 1983, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1983
 • Jiří Mrázek: Obrazy a kresby z let 1943 - 83, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1983
 • Viktor Dobrovolný: Boje a vítězství: Výstava k 35. výročí vítězného února, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1983
 • Rastislav Michal: Malby, (se Siblík Jiří), Galerie umění Karlovy Vary 1983
 • Pravoslav Kotík: Malířská tvorba z let 1908 - 1969, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka, Vlastivědné muzeum, Vysoké nad Jizerou 1985
 • František Hudeček: Výběr z díla, Galerie hlavního města Prahy 1986
 • Jiří Mrázek: Kresby, Galerie Opatov, Praha 1986
 • František Janoušek: Obrazy z let 1932 - 1942: Výstava ke stému výročí narození, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1990
 • Pravoslav Kotík: Výbor z díla, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1991
 • Václav Hejna: Malby, asambláže, kresby z třicátých až osmdesátých let, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1991
 • Pocta Jaroslavu Vožniakovi k šedesátinám, ČMVU Praha, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha 1993
 • Josef Dumek, Galerie Peithner-Lichtenfels Praha, Praha 1999
 • Karel Boháček: Obrazy od postimpresionismu k neoklasicismu, České muzeum výtvarných umění, Praha 2000
 • Otakar Synáček: Rétrospective, Galerie Václava Špály, Praha 2006

Články (výběr)Editovat

 • Oprava votivního obrazu ze Šopky od Mistra I.W., Umění 12, 1964, s. 616-621

ReferenceEditovat

 1. Diplomová práce: Malířská tvorba Gusty Nekolové
 2. Jiří Kohoutek, in: Patlejchová P (ed.), Jaroslav Vožniak, Museum Kampa 2017, s. 7
 3. Jiří Kohoutek, České moderní malířství. Expozice Středočeské galerie 1965, zámek Nelahozeves, Praha 1965
 4. Bergmanová M, 2010, s. 24-25

LiteraturaEditovat

 • Lubomír Slavíček (ed.), Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008), Sv. 1, s. 645-646, Academia Praha 2016, ISBN 978-80-200-2094-9
 • Milena Slavická, Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, č. 24, 2011, s.2
 • Marie Bergmanová, Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje 2010, ISBN 978-80-7056-161-4

Externí odkazyEditovat