Jiří Karel

český archeolog a historik

Jiří Karel (* 4. října 1936 Jihlava) je český archeolog a historik, odborný publicista, bývalý pracovník a ředitel městského muzea v Rýmařově. Oblastí jeho výzkumu je středověká archeologie Rýmařovska a regionální dějiny se zvláštním zřetelem na hornictví a tkalcovství.

Mgr. Jiří Karel
Narození 4. října 1936 (83 let)
Jihlava
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Odborné vzdělání, zaměstnání a funkceEditovat

Od roku 1955 s výjimkou vojenské prezenční služby učitel dějepisu a češtiny na školách ve Velké Štáhli a Rýmařově (do roku 1997).

 • 19911996 vedoucí městského muzea v Rýmařově, pobočky muzea v Bruntále.
 • 19962006 odborný vedoucí Městského muzea v Rýmařově.
 • 20022009 odborný pracovník – historik a kustod archeologické sbírky Městského muzea v Rýmařově.

Publikace k tématu archeologieEditovat

 • Rýmařov - Hrádek, Přehled výzkumů. ArÚ ČSAV. Brno : 1970.
 • Archeologický výzkum Hrádku v Rýmařově. Severní Morava sv. 23. Šumperk : 1971.
 • Nálezová zpráva o výzkumu středověkého hrádku v Rýmařově za roky 1971/2 . Rýmařov : 1973.
 • Zaniklé středověké sídliště v Rýmařově. Časopis Slezského muzea, B vědy historické XXIII/2. Opava : 1974.
 • Osada ze l3. stol. v "Podolí" u Rýmařova. Vlastivědný věstník moravský XXVI/1. Brno : 1974.
 • Nadzemní objekt 14.-15. stol. v Rýmařově - Hrádku. Časopis Slezského muzea řada B vědy historické. XXIV/2. Opava : 1974.
 • Zpráva o archeologicko - historickém výzkumu počátků města Rýmařova a okolí. MěNV v Rýmařově. Krnov : 1977.
 • K počátkům lokace města Rýmařova. IN: Středověká archeologie. AÚ ČSAV. Praha : 1977.
 • K otázce počátků osídlení Rýmařovska. Vlastivědné listy 1/1977. Opava : 1977.
 • Archeologický výzkum v Rýmařově. Vlastivědné listy 2/1977. Opava : 1977.
 • Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy. Archeologické rozhledy XXXI. AÚ ČSAV. Praha : 1979.
 • Slovanské a středověké zásobnice severní Moravy (vývoj na s. Moravě). Archeologické rozhledy XXXI. AÚ ČSAV. Praha : 1979.
 • Pozůstatky rýžování zlata ze l3. stol. v Rýmařově. Časopis Slezského muzea řada B vědy historické. Opava : 1981.
 • K otázkám suroviny pro výrobu raně středověké keramiky. Informační zpravodaj – časopis Archeologické společnosti Čech, Moravy a Slezska. ČsSA při ČSAV. Příbor : 1983.
 • Hrad Strálek na Rýmařovsku. Informační zpravodaj – časopis Archeologické společnosti Čech, Moravy a Slezska. ČsSA při ČSAV. Příbor : 1983.
 • Středověké nálezy z areálu města Rýmařova. Informační zpravodaj – časopis Archeologické společnosti Čech, Moravy a Slezska. ČsSA při ČSAV. Příbor : 1985.
 • Středověké keramické zvonky v rýmařovských nálezech. Informační zpravodaj – časopis Archeologické společnosti Čech, Moravy a Slezska. ČsSA při ČSAV. Příbor : 1985.
 • Počátky osídlení Rýmařova. Památky archeologické LXXVI. AÚ ČSAV. Praha : 1985.
 • Společenské využití výsledků archeologického výzkumu v Rýmařově. Informační zpravodaj – časopis Archeologické společnosti Čech, Moravy a Slezska. ČsSA. Opava : 1987.
 • Renesanční glazovaná keramika na Hrádku v Rýmařově. Informační zpravodaj – časopis Archeologické společnosti Čech, Moravy a Slezska. ČsSA. Opava : 1987.
 • Výroba renesančních kachlů v Rýmařově. Informační zpravodaj – časopis Archeologické společnosti Čech, Moravy a Slezska. ČsSA. Opava : 1988.
 • Středověké šachové figurky. Vlastivědný věstník moravský 4/91. Brno : 1991.
 • Tvrz v Rýmařově. Archeologia historica 17/92. MVS Brno a Památkový ústav Ústí nad Labem. Brno : 1992.
 • Vzácný nález astragálu v Rýmařově. Informační zpravodaj – pobočka pro sev. Moravu a slezsko - květen. Opava : 1992.
 • Rýmařovské renesanční kachle. Informační zpravodaj – pobočka pro sev. Moravu a slezsko - květen. Opava : 1992.
 • Středověká zlatnická dílna v Rýmařově. Časopis Slezského muzea řada B vědy historické. Opava : 1992.
 • Středověké sklo na rýmařovském Hrádku. Informační zpravodaj. Nový Jičín : 1993.
 • Unikátní nález z Tvrdkova. Rýmařovské noviny 8/94. Rýmařov : 1994.
 • Vzácná skupina gotické keramiky v rýmařovských nálezech. Střední Morava 3/96. Olomouc : 1996.
 • Fragmenty ze dvora renesančního velmože. Rýmařovské noviny 8/96. Rýmařov : 1996.
 • Harrachovský zámek v Janovicích. Interní tisk městského muzea Rýmařov. Rýmařov : 1997.
 • Rýmařovský mezzomajolika. Střední Morava 4/97. Olomouc : 1997.
 • Středověké opevnění města Rýmařova. Vlastivědný věstník moravský XLIX/2. Brno : 1997.
 • Renesanční nález v Janovicích. Střední Morava 5/97. Olomouc : 1997.
 • Archeologický výzkum středověkého areálu města Rýmařova (13.-15. stol.). Interní tisk městského muzea Rýmařov. Rýmařov : 1998.
 • Hrad Strálek na Rýmařovsku. Střední Morava 8/99. Olomouc : 1999.
 • Hrad Strálek, závěrečná zpráva o výzkumu lokality. Interní tisk městského muzea Rýmařov. Rýmařov : 1998.
 • Zlato rýmařovského Hrádku. Rýmařovský horizont 01/2001. Rýmařov : 2001.
 • Městský hrad v Rýmařove ve 13.-15. století. Střední Morava 15/02. Olomouc : 2002.
 • Počátky Rýmařova. Nový pohled na předlokační osadu města. MVS Brno. AÚ AV ČR v Brně. Brno : 2003.
 • Pijáci na panství rabštejnském (vývoj picího nádobí na Rýmařovsku 13.–16. stol.). Sborník bruntálského muzea. Bruntál : 2003.
 • Vzpomínka na archeologický kroužek v Rýmařově. Archeologie Moravy a Slezska. Havířov : 2006.
 • Hry a zábava ve středověkém Rýmařově. Pravěk 15/25. Brno : 2007.
 • Vzpomínka na archeologický kroužek v Rýmařově. Archeologie Moravy a Slezska. Havířov : 2006.

OdkazyEditovat

LiteraturaEditovat

 • Bedřich Karel. Nic neběží rychleji než léta. In: Quod bene notandum - Co je třeba zaznamenat. Rýmařov: J7K5/JeseKápě, 2011. S. 7-11.
 • JANSKÁ, Lenka. Dějiny školství v Rýmařově. Bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra společenských věd, 2010. 44 s. Kapitola Jiří Karel, s. 31-32.