Jan Werner

český esperantista, pedagog, vysokoškolský pedagog a vědecký spisovatel

Jan Werner (* 5. února 1933) je stavební inženýr a esperantista.

Ing. Jan Werner
Narození 5. února 1933 (86 let)
Bydliště Brno
Některá data mohou pocházet z datové položky.
Chybí svobodný obrázek.

Působil jako vysokoškolský pedagog v Brně, kde dodnes žije. Napsal práce z oboru stavebního inženýrství.

Jako student redigoval mládežnický esperantský časopis Tagiĝo, později Fajrero, zabývá se odbornou terminologií v esperantu, překládá i beletrii. Od roku 1966 budoval společně s Josefem Drlíkem organizaci pro české techniky - esperantisty, jejich aktivity vyústily v roce 1969, kdy byl založen Český esperantský svaz a krátce nato také společná vědeckotechnická sekce.

DíloEditovat

 • Pozemní stavitelství: studijní texty pro 4. semestr (společně Josefem Chybíkem, 1999, Brno VUTIUM, 241 s.)
 • Moderní podlahy (2003, Brno, ERA, 138 s.)
 • Stavíme moderní podlahy (2005, Brno ERA group, 140 s)

V esperantuEditovat

 • Pseŭdoelementoj en Esperanto: Varmteĥnikaj proprecoj de konstru-materialoj (1978, en: AEST Žilina, p. 25-31)
 • Specialaj ŝirmaj betonoj de nukle-energiaj centraloj (společně s Ivanem Špičkou a Václavem Hníkem. En: AEST Žilina, p. 133-135)
 • Faklingvaj principoj de vorta elekto kaj formigo (1980, En: SAEST Ústí nad Labem, p. 56-62)
 • Analizilo de portpovo de ramataj fostoj (En: Scienca revuo 1/1981)
 • Esperanta Terminaro de Terminologia Fako (1982, ST ĈEA, 14 p.)
 • Terminologia sistemigo kaj klasifiko de flekse streĉataj konstruelementoj (En: Scienca revuo 2/1984)
 • Stabiligo kaj normigo de terminaro (1985, Akademiaj studoj, p. 105-110)
 • Terminologia kurso (1986, Roudnice nad Labem, 88 s.)
 • Danĝero de pragmata sperto en terminologio de planlingvo (1988, Poprad, En: Raciigo en scienco kaj tekniko, p. 123-126)
 • Matematika vortaro Esperanta-Ĉeĥa-Germana (1990, Brno, 184 p.)
 • Sistemo de tolerancoj kaj alĝustigoj (1990, Brno, 9 p.)
 • Terminiga procedo en Esperanto (2001, Dobřichovice, p. 53-62)
 • Terminaro de betono kaj de betonistaj laboroj (2002, Brno, 40 p.)
 • Al terminaro procedi profesinivele kaj kolektive (En: Scienca revuo 1/2002)
 • Terminologiaj konsideroj (2004, KAVA-PECH, 180 p.)
 • Ŝtuparo - spaco kaj formo (En: Jarkolekto de TAKE 2005)
 • Ĉarpentista interligado de lignoj (En: Jarkolekto de TAKE 2006)
 • Jan Kaplický kaj organisma arĥitekturo (En: Jarkolekto de TAKE 2007)
 • Koteado en konstru-desegnoj (2008, Brno, 40 p.)
 • Transmisio de sono tra planko kaj tekto (En: Jarkolekto de TAKE 2008)
 • Frontado kontraŭ humido kaj akvo en domkonstruaĵoj (En: Jarkolekto de TAKE 2009)
 • Radiadŝirmaj betonoj en nukleenergiaj centraloj (En: Jarkolekto de TAKE 2010)
 • Konstru-Forumo en la jaroj 2002-2010 (En: Jarkolekto de TAKE 2010)

Účast v literárních soutěžích Světového esperantského svazuEditovat

 • Ĉu konflikto inter vorto kaj nocio (1992)
 • Kulturo de komunikado' (2001)
 • Pri bono, malbono kaj multkulturismo (2006)

PřekladyEditovat

Spoluautor publikacíEditovat

Redakční činnostEditovat

 • Tagiĝo (1958, junulara informilo)
 • Fajrero (19591961, junulara informilo post Tagiĝo)
 • František Cabák: Komputika vortaro esperanta-ĉeĥa, ĉeĥa-esperanta (1982)
 • Stanislav Kamarýt: Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio (1983, podle Kamarýtových zápisků na lístcích sestavili Jan Werner, Jaroslav Mařík, Vuk Echtner a Zdeněk Hršel)
 • TS Informas (bulteno de teknika-scienca sekcio de ĈEA, 1970-1987)
 • Verda duopo (2004, Brno, 100 let Vilibalda Schreibera a Josefa Vondrouška
 • Leteroj de ELFo 2006-2007 (dopisy přihlášeným na odborné a kulturní náměty)
 • Konstru-forumo (2005)
 • Jarkolekto de TAKE 2005 (68 s.)
 • Jarkolekto de TAKE 2010 (Wintzenheim, Francio, 99 s.)