Jak se vám líbí

divadelní hra Williama Shakespeara

Jak se vám líbí (v originále As You Like It) je komedie Williama Shakespeara napsaná pravděpodobně v roce 1599 nebo na začátku roku 1600. Do češtiny hru přeložil Martin Hilský a Jiří Josek. Z autorů jeho starších překladů zminňme např. Erika Adolfa Saudka.

Faksimile první strany Jak se vám líbí z vydání z roku 1623.

Postavy editovat

 • Vévoda, žijící ve vyhnanství
 • Frederick, vévoda, jeho mladší bratr a uzurpátor
 • Le Beau, dvořan ve službách Frederickových
 • Charles, zápasník vévody Fredericka
 • Šašek Prubíř, na knížecím dvoře
 • Oliver, nejstarší syn Rowlanda de Boys
 • Orlando, nejmladší syn Rowlanda de Boys
 • Jaques, prostřední syn Rowlanda de Boys
 • Denis, Oliverův sluha
 • Adam, Oliverův sluha
 • Amiens, pán z družiny vyhnaného vévody
 • Žak, pán z družiny vyhnaného vévody
 • Korin, pastýř v Ardenském lese
 • Silvius, pastýř v Ardenském lese
 • William, venkovan
 • Pan Oliver Kazitel, venkovský farář
 • Rosalinda, dcera vyhnaného vévody
 • Célie, dcera Fredericka
 • Fébé, pastýřka
 • Audrey, pasačka koz
 • Hymen, bůh svatby

Děj editovat

 
Scéna z Jak se vám líbí, Francis Hayman

Orlando, syn zesnulého Rowlanda de Boys, si stěžuje Adamovi, starému sluhovi, že mu jeho nejstarší bratr Oliver nedává peníze na studium jako jeho bratru Jaquesovi. Charles, zápasník vévody Fredericka, sděluje Oliverovi, že ho jeho bratr Orlando vyzval na souboj. Oliver však svého bratra z duše nenávidí a přeje mu při souboji jen to nejhorší.

Rosalinda, dcera vyhnaného vévody, s Célií, dcerou Fredericka, jsou nejen sestřenice, ale i nejlepší přítelkyně. Rozmlouvají s šaškem Prubířem o Štěstěně. Dozvídají se o zápase; Frederick je žádá, aby jeho neuvážené úmysly mladému hochovi rozmluvily. Bohužel se jim to nepodaří, protože Orlando je životem znechucen. Souboj překvapivě vyhraje Orlando. Frederick ovšem zjišťuje, že se jedná o syna přítele jeho bratra, Rowlada de Boys. Jeho další pobyt ve Frederickově vévodství tedy nepřichází v úvahu.

Rosalinda se do Orlanda zamiluje. Jako důkaz lásky mu věnuje svůj šperk. Frederick si uvědomí, že lid má raději Rosalindu, a vyžene ji. Célie uprchne spolu s Rosalindou a šaškem Prubířem do Ardenského lesa, kde přebývá vyhnaný vévoda. Kvůli strachu před lupiči se Rosalinda vydává za chlapce Ganyméda a Célie za dívku Alienu. Koupí si ovčinec od starého pastýře Korina, přítele Silvia, který je nešťastně zamilován do pastýřky Fébé. Ta se však zamiluje do Ganyméda, Rosalindy v mužském převleku, který k ní není tak přívětivý jako Silvius, ale naopak jí tvrdě vytýká její pohrdání zamilovanými muži.

Orlando se od Adama dozvídá, že ho jeho bratr chce zabít. Spolu se starým sluhou a jeho penězi se vydává do Ardenského lesa. Zcela vyhladovělý Orlando zde potkává vyhnaného vévodu. Spolu s Adamem je panstvo vlídně uvítá a pohostí, jak nejlépe umí. Orlando po stromech vyvěšuje dopisy Rosalindě. Rosalinda si toho samozřejmě všimne a začne se před ním vydávat za chlapce, jenž dokáže vyléčit nešťastnou lásku. Orlando za ní dochází, oslovuje ji jménem své milé a Ganyméd (čili Rosalinda) mu předvádí všechny ženské nešvary.

Oliver je Frederickem poslán do vyhnanství a jeho majetek zabaven. Měl totiž přivést zpět svého bratra Orlanda, což se mu nepodařilo. Při jeho útěku z vévodství byl však napaden hadem a lvicí. K tomuto krutému souboji se připletl i Orlando, který svého bratra i přes veškerou nenávist k němu zachránil. Jejich bratrská láska zvítězila nad všemi sváry. Lvice však Orlandovi vyrvala kus masa z paže. Tuto zprávu přichází sdělit Rosalindě, stále ještě v mužském přestrojení, sám Oliver.

Oliver se zamiluje do Célie. Šašek Prubíř zas do pastýřky koz Audrey, které věrně dokáže svou lásku tím, že palbou slov vyřídí jejího druhého nápadníka, hloupého venkovana Williama. Rosalinda, stále v mužském obleku, slibuje všem, že se zítra ožení s těmi, které mají rádi. Orlandovi také přislíbí, že jeho milovaná bude jeho ženou. Fébé si Ganyméd (čili Rosalinda) však vezme pouze tehdy, když ho ona bude chtít. Pokud ho však zavrhne, bude si muset vzít nešťastně zamilovaného Silvia.

V den konání svatby zavítá do Ardenského lesa další host. Tím je Jaques, prostřední syn Rowlanda de Boys, který přináší zprávu, že Frederick po zjištění, že mu jeho nejlepší dvořané utíkají k vyhnanému vévodovi, chtěl ho s velikým vojskem zabít. Na okraji lesa se ovšem setkal s poustevníkem a po rozhovoru s ním se rozhodl, že korunu vrátí svému vyhnanému bratrovi a půdu všem, kdo s ním odešli do vyhnanství. Célie a Rosalinda se zbavují svých převleků. Orlando poznává svoji Rosalindu a bere si ji. Fébé zas musí dodržet slib, protože Rosalinda muž vskutku není. Jejím chotěm se stává Silvius. Oliver se ožení s Célií a Audrey se vdá za šaška Prubíře. Závěrem hry pronáší Rosalinda epilog, ve kterém říká: „Prosím vás, ve jménu lásky, aby se vám tahle hra líbila tak, jak se vám líbí.“

Divadelní inscenace editovat

Filmové adaptace editovat

Externí odkazy editovat

Jak se vám líbí v databázi Archivu Národního divadla