Archiv Národního divadla

Archiv Národního divadla v Praze existuje prakticky od roku 1883 [1] a má statut dokumentačního střediska. Je zařazen organizačně v Sekci ředitele Národního divadla [2]. Jedná se o teatrologické pracoviště [3], jehož činnost rámcově vyplývá ze zřizovací listiny Národního divadla [4].

Historie, sídlo Editovat

Archiv Národního divadla se nachází v prostorách Anenského areálu v Praze 1. Archiv existoval již od roku 1883, tedy od znovuotevření Národního divadla po požáru v roce 1881. Od té doby se shromažďovaly dokumenty týkající se činnosti divadla, to znamená divadelní texty – divadelní hry, fotografie, kresby, schovávaly se divadelní cedule, tj. malé plakátky s datem představení, jeho titulem a uměleckým obsazením. Všechny dokumenty byly uložené v historické budově ND na několika různých místech, spravoval je někdo ze zaměstnanců divadla, většinou dramaturg [5].

Podobu, v jaké jej známe v posledních letech, začal získávat až po stěhování archivu do prostor Anenského areálu v roce 1977, což vytvořilo zázemí pro vznik teatrologického pracoviště. Dnes disponuje veřejně přístupnou knihovnou, badatelnou a internetovými stránkami, které obsahují kompletní soupis repertoáru ND sahající zpět až do roku 1883.

Personál archivu Editovat

Kolektiv zaměstnanců archivu čítá obvykle pracovníky s následujícím pracovním zařazením [6]:

 • vedoucí archivu
 • skenerista
 • knihovnice
 • archiváři

Dlouholetá vedoucí Archivu ND Mgr. Zdena Benešová nastoupila do Archivu ND již v roce 1974, krátce předtím, než dostudovala divadelní vědu a český jazyk na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ke studiu na vysoké škole ji přesvědčil dramaturg Divadla za branou Karel Kraus. Na post vedoucí archivu byla jmenována v roce 1990. Stála u přerodu Archivu ND v moderní odborné teatrologické pracoviště. Je tvůrkyní a spolutvůrkyní fungujícího systému uspořádání archivu včetně definování jeho fondů a sbírek, přičemž přes čtyřicet let systematicky pracuje na jejich rozšiřování a zpřístupňování veřejnosti. Výrazným počinem pracovníků archivu byl Soupis repertoáru Národního divadla v Praze 1881–1983 a 1983–1993, který vyšel ve čtyřech svazcích [7]. Zdena Benešová převzala dne 24. června 2014 medaili Za zásluhy o české archivnictví. Toto ocenění se uděluje osobnostem, které se zasloužily o rozvoj českého archivnictví [6]. Zdenu Benešovou ve funkci vedoucí archivu nahradila k 1. 9. 2016 Josefina Panenková [8].

Fondy archivu Editovat

Fond knižní Editovat

Obsahuje teatrologickou, uměnovědnou, populárně-naučnou literaturu, výtvarné publikace, beletrii a fond divadelních her (v roce 2014 bylo ve fondu cca 34 000 ks knih, z toho cca 10 000 ks divadelních her).

Fond fotografií Editovat

Obsahuje fotografie z inscenací ND, civilní fotografie uměleckých pracovníků, fotografie divadelních budov, fotografie ze zájezdů ND.

Fond listinný Editovat

Obsahuje listinné materiály (rozhovory, kritiky, divadelní programy atd.) k inscenacím, jednotlivým umělcům, zájezdům ND a další dokumenty s věcnou tematikou.

Fond scénických a kostýmních návrhů Editovat

Obsahuje cca 6 500 ks dokumentů.

Fond divadelních cedulí a plakátů Editovat

Obsahuje chronologicky řazené svázané konvoluty divadelních cedulí ND od roku 1883 do současnosti, od roku 1945 též tematicky uspořádané. Dále obsahuje písmové a výtvarné plakáty vztahující se k repertoáru ND.

Fond pozůstalostí Editovat

Obsahuje pozůstalosti nebo části pozůstalostí Ladislava Boháče, Marie Budíkové, Jana Konstantina, Růženy Maturové, Ladislava Peška, Jaroslava Průchy, Viléma Zítka, Blanky Waleské, Antonie Nedošínské, Hanuše Theina, J. M. Gottlieba, Štěpánky Štěpánové a Václava Bednáře.

Osobní archiv Vlasty Chramostové Editovat

Věnovaný herečkou Vlastou Chramostovou Národnímu divadlu.

Digitalizace fondů archivu Editovat

Projekt digitalizace fondů podpořil někdejší ředitel ND Daniel Dvořák. S projektem se začalo v roce 2002. Díky digitalizaci je možné dlouhodobě uchovávat cenné kulturní dědictví a zároveň ho zpřístupňovat široké veřejnosti. Uživatelům webových stránek ND jsou k dispozici přehledy všech premiér ND včetně obsazení a alternací od roku 1883 do současnosti. Průběžně jsou doplňovány životopisy u hesel umělců ND a u dramatiků, překladatelů a hudebních skladatelů, jejichž díla byla v ND uváděna. Obrazová databáze, která obsahovala v roce 2014 cca 22 000 fotografií a 560 výtvarných návrhů, je trvale rozšiřována. Projekt digitalizace je pro Archiv Národního divadla velmi důležitý, stále se na něm pracuje.[9]

Další činnosti archivu Editovat

K vedlejším činnostem Archivu ND patří mimo jiné:

 • Výstavy a propagační činnost
 • Publikační činnost:

Kromě článků, fotografií a dalších příspěvků do odborných publikací, zpracovaly pracovnice archivu i ucelené publikace o Národním divadle např.:

 1. KONEČNÁ, Hana a kol.: Čtení o Národním divadle, Odeon, Praha, 1983
 2. BENEŠOVÁ, Zdena, SOUČKOVÁ, Taťjana, FLÍDROVÁ, Dana: Národní divadlo – historie a současnost budovy, vyd. Národní divadlo, Praha, 1999
 3. BENEŠOVÁ, Zdena, SOUČKOVÁ, Taťjana, FLÍDROVÁ, Dana: Stavovské divadlo – historie a současnost, vyd. Národní divadlo, Praha, 2000
 4. BENEŠOVÁ, Zdena, STRAKOVÁ, Petra: Busty v ND, vyd. Národní divadlo, Praha, 2010.
 • Účast na výměně informací na mezinárodní úrovni.

Zajímavosti Editovat

 • Součástí Archivu ND je i archiv Státní opery z doby jejího dvacetiletého samostatného působení.
 • Jindřich Černý, pozdější ředitel Národního divadla (1991–1993), začal pracovat v ND v roce 1977 jako samostatný dokumentátor v Archivu Národního divadla [10].
 • Vlasta Chramostová, herečka, spolupracovala s archivem při identifikaci a popisování činoherních fotografií v době, kdy nesměla veřejně vystupovat [11].
 • Přestože Archiv ND existuje již více než 100 let, nebyla o jeho historii a činnosti zpracována dosud žádná ucelená publikace.
 • Od 5. září 2016 se zajímavostem z fondů Archivu ND věnuje Český rozhlas Dvojka v cyklu pořadů "Poklady Národního divadla", který s archivářkou Marií Hradeckou připravuje Václav Žmolík.[12]

Další dokumenty o Národním divadle Editovat

Kromě vlastního Archivu Národního divadla se další dokumentace a archiválie související s ND nacházejí také v těchto archivech:

 • Národní archiv [13] – mimo jiné fotografie z inscenací ND do roku 1920, negativy fotografa dr. Jaromíra Svobody, fond osobních spisů umělců a zaměstnanců ND
 • Národní muzeum (Divadelní oddělení) – archiv zahrnuje mj. archiv Sboru pro zřízení Národního divadla, svazky cedulí Stavovského divadla od roku 1824, Prozatímního i Národního divadla, soubory fotografií [14] a osobních památek na významné české divadelníky [15].
 • Institut umění – Divadelní ústav – obsahuje archivní fondy, jejichž přehled je dostupný na internetových stránkách www.idu.cz. V soupisu se nacházejí následující záznamy vztahující se k Národnímu divadlu: Národní divadlo Praha, výstava 100 let a Národní divadlo Praha/záznam diskuse k preambuli ND

Odkazy Editovat

Reference Editovat

 1. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, Praha, 2014, str. 20
 2. Archivovaná kopie. www.narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 11-03-2015]. Dostupné v archivu pořízeném dne 15-03-2015. 
 3. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2014, str. 24
 4. Archivovaná kopie. www.narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-07-02. 
 5. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014, str. 20
 6. a b FLÍDROVÁ, Dana: Když nevíš, jdi do archivu, In: Národní divadlo, Informační zpravodaj ND, č. 1, 1. září 2014, 132. sezona 2014–2015, str. 38, vyd. Národní divadlo, ISSN 1212-1045
 7. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2014, str. 19
 8. Archivovaná kopie. www.narodni-divadlo.cz [online]. [cit. 2016-10-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-12-22. 
 9. Kolektiv pracovníků ND: Almanach Národního divadla sezona 2014/2015, Národní divadlo, Praha, 2015, str. 155, ISBN 978-80-7258-553-3
 10. Operaplus.cz: http://operaplus.cz/z-archivu-narodni-divadlo-a-statni-opera-pred-dvaceti-lety/ Archivováno 2. 4. 2015 na Wayback Machine.
 11. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2014, str. 23
 12. Poklady Národního divadla [online]. Český rozhlas Dvojka [cit. 2016-09-26]. Dostupné online. 
 13. Archivovaná kopie. badatelna.eu [online]. [cit. 2015-03-11]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2015-04-02. 
 14. VLČKOVÁ, Olga: Divadlo a divadelní scény, Edice Zmizelá Praha, Paseka/Národní muzeum, Praha, 2014, str. 14, ISBN 978-80-7432-564-9 (Paseka), ISBN 978-80-7036-435-2 (Národní muzeum)
 15. SOCHOROVÁ, Eva: Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2014, str. 43–5, 75

Literatura Editovat

 • BERNÁ, Veronika. Co skrývá poklad Národního divadla. In: Lidové noviny, XXVII/82, str. 2, vyd. MAFRA, 2014, Praha, ISSN 0862-5921
 • ČTVRTNÍK, Mikuláš; ŠIMŮNKOVÁ, Karolína. Archivní vzpomínání – Mgr.Zdeňka Benešová. In: Paginae Historiae, Sborník Národního archivu 21/2. vyd. Národní archiv, Praha, 2012, str. 258–281
 • FLÍDROVÁ, Dana: Když nevíš, jdi do archivu, In: Národní divadlo, Informační zpravodaj ND, č. 1, 1. září 2014, 132. sezona 2014–2015, str. 38–9, vyd. Národní divadlo, ISSN 1212-1045
 • SOCHOROVÁ Eva. Archiv Národního divadla v Praze jako informační systém, Diplomová práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014
 • Kolektiv autorů: Národní divadlo a jeho předchůdci, Academia, Praha, 1988, str. 8
 • Kolektiv pracovníků ND. Almanach Národního divadla sezona 2007/2008, Národní divadlo, Praha, 2008, str. 119, 130, ISBN 978-80-7258-300-3
 • Kolektiv pracovníků ND. Almanach Národního divadla sezona 2012/2013, Národní divadlo, Praha, 2013, str. 135, 145, ISBN 978-80-7258-455-0
 • Kolektiv pracovníků ND. Almanach Národního divadla sezona 2014/2015, Národní divadlo, Praha, 2015, str. 155, 158, ISBN 978-80-7258-553-3

Související články Editovat

Externí odkazy Editovat