Izolovaná soustava

(přesměrováno z Izolovaný systém)

Jako izolovaná soustava (např. těles hmotných bodů) se označuje taková soustava entit, které sice mohou silově či jinak působit na sebe navzájem, ale na které nepůsobí žádné vnější síly či jiné okolní vlivy, tj. nedochází ani k výměně energie (např. tepla) či informace s okolím soustavy. Izolovaná soustava tedy neinteraguje s okolím.

Izolované systémy ve skutečnosti neexistují. Reálné systémy totiž vždy se svým okolím interagují, tzn. reálné systémy jsou vždy otevřené. Za určitých podmínek lze však reálný systém (alespoň na omezenou dobu) považovat za izolovaný, což zjednodušuje jeho popis a umožňuje tvorbu matematických modelů sloužících k předpovídání chování takového systému.

VlastnostiEditovat

V izolované soustavě platí

To tedy znamená, že celková mechanická energie, hybnost a moment hybnosti izolované soustavy se zachovávají.

Související článkyEditovat