In vitro (z lat. in „v“ a vitrum „sklo“) je termín používaný v medicíně, biologii aj.

In vitro kultura révy vinné

Je jím myšleno například:[1]

  • pěstování organismů v laboratorních podmínkách;
  • studium biologických pochodů mimo živý organismus.

Jak v české, tak světové odborné literatuře včetně anglické je zvykem psát termín in vitro kurzívou.

Označení in vitro je antonymem k in vivo (pozorování v přirozených podmínkách, za života organismu, v živém organismu). Opakem výrazu in vitro je ex vitro.

Souborem technik in vitro, jejichž cílem je rychlé namnožení rostlinného materiálu, je tzv. mikropropagace rostlin.

Oplodnění in vitro, odborně in vitro fertilizace (IVF) je metoda umělého oplodnění.

Galerie editovat

Odkazy editovat

Literatura editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

  1. In vitro. In: PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1997, s. 345. ISBN 80-200-0607-9.