Ex vitro je odborný termín používaný v biologii a medicíně nejčastěji pro pokusy prováděné v laboratoři, avšak mimo sklo či plast. Takové pokusy by se pak nazývaly in vitro, tedy „ve skle“. Výraz pochází z latiny a znamená doslova „mimo sklo“. Mohlo by se tedy jednat i o plastovou zkumavku. Plastové zkumavky se však tradičně zahrnují do oblasti použití termínu in vitro.