In vivo je latinský termín (in v, vivus živý) užívaný v biologii a medicíně. Znamená doslovně „v živém“, míněno:

  • v živém organismu, lidském nebo zvířecím; může se týkat jak pokusu, tak skutečného průběhu určitého děje nebo nemoci;[1]
  • za života organismu, např. studium biologických pochodů za života organismu;[2]
  • v přirozených podmínkách, např. pozorování organismů (příp. jejich orgánů, ještě jednodušších biologických složek a látek) v přirozeném prostředí.
Testovaní na myších, jedna z nejčastěji používaných metod pro sledovaní vlivu látek na organismus.

Označení in vivo je antonymem k in vitro (pozorování v umělých, např. laboratorních podmínkách).

Jak v české, tak světové odborné literatuře včetně anglické je zvykem psát termín in vivo kurzívou.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. In vivo. In: Velký lékařský slovník [online]. ©1998–2018 [cit. 1. 11. 2018]. Dostupné z: http://lekarske.slovniky.cz/pojem/in-vivo
  2. In vivo. In: PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1997, s. 345. ISBN 80-200-0607-9.

Literatura editovat

  • PETRÁČKOVÁ, Věra; KRAUS, Jiří a kol. Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia, 1997. 834 s. ISBN 80-200-0607-9.

Související články editovat