Hesla Jednoty bratrské

ročenka – sbírka biblických veršů

Hesla Jednoty bratrské jsou sbírkou biblických veršů, vydávanou bez přestávky již více než 280 let. Tím jsou pravděpodobně nejdéle vydávanou ročenkou v celosvětovém měřítku.[zdroj?]

Hesla vznikla v roce 1728 v době ochranovského probuzení v Jednotě bratrské, aby byla každodenním povzbuzením. Tiskem vyšla poprvé pro rok 1731, od té doby vycházejí každoročně.

Dnes je originál s názvem „Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine“ vydáván v německém Ochranově (Herrnhut) a z němčiny překládán do více než padesáti jazyků (v některých jazycích vycházejí i ve slepeckém písmu). Jednotlivé jazykové verze většinou mají oproti ochranovské předloze svá specifika.

Struktura ochranovské předlohyEditovat

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel v ochranovské předloze tři obsahově související biblické texty:

 1. Slova ze Starého zákona (tj. Hesla) jsou každoročně losována přibližně z 1800 veršů, obsažených v ochranovské sbírce.
 2. Slova z Nového zákona (vyučující texty) jsou k těmto heslům pečlivě vybírána. Na tomto výběru spolupracuje několik teologických komisí.
 3. Oba biblické texty jsou doplněny tzv. „třetím textem“, obvykle citátem ze starých či moderních autorů. S ohledem na komplikované zajištění autorských práv (každý den obsahuje citát od různých autorů) tyto třetí texty nebývají zpravidla součástí ostatních překladů.

Poté následují dva oddíly pro každodenní čtení bible:

 1. První čtení (ranní) je vybíráno z lekcionáře, vydaného luterskou liturgickou konferencí a je vztaženo k tématu týdne (heslo týdne a nedělní evangelium). Zároveň sleduje události církevního roku.
 2. Druhé čtení (večerní) je čtením průběžným, které sestavuje Ekumenické společenství pro čtení Bible (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen, ÖAB)[1]. Toto průběžné čtení během čtyř let projde celým Novým zákonem a během sedmi let nejdůležitějšími knihami Starého zákona.

Na začátku každé neděle je uvedeno heslo, které nás bude provázet celý týden. ÖAB vybírá rovněž hesla měsíců a heslo roku.

O nedělích bývá průběžné čtení vynecháno, ale namísto něj je uvedeno čtení z epištoly a ze žalmu (jako doplnění nedělního evangelia z lekcionáře).

U všech nedělí a významných dnů ochranovská předloha uvádí doporučený text kázání. U nedělí bývá ještě uvedena píseň pro týden (tzv. Wochenlied).

Hesla JB v češtiněEditovat

V českém jazyce se Hesla Jednoty bratrské objevily poprvé v roce 1758. V dnešní době vydává jejich knižní podobu jednak soukromý vydavatel RNDr. Petr Heřman (Ochranovský seniorát při Českobratrské církvi evangelické), jednak Česká provincie Jednoty bratrské.

Vydání Ochranovského seniorátuEditovat

 
Hesla Jednoty bratrské 2016, obálka

Ve vydání Ochranovského seniorátu jsou vypuštěny třetí texty a nedělní čtení ze žalmu. Na místě písně pro týden jsou uváděny vhodně volené sloky písně, vybrané zpravidla z Bratrského zpěvníku. Doporučené texty kázání jsou v tomto vydání uváděny na jednom místě jako tzv. perikopy.

Hesla připomínají rovněž významná výročí, připadající na ten který rok: např. v roce 2013 se jednalo o 400. výročí posledního vydání Bible kralické (1613-2013), v roce 2014 šlo o 600. výročí dopsání Bible litoměřicko-třeboňské (1414–2014), v roce 2015 se jednalo o 600. výročí Husovy mučednické smrti, spadající přibližně do doby sepisování Bible boskovické. V roce 2016 se jedná o 600. výročí mučednické smrti Jeronýma Pražského a zároveň o 600. výročí Bible hlaholské. Výřezy z faksimile příslušných manuskriptů jsou použity v návrhu obálky a předsádek.

 • Pro všechny ročníky: ISSN 1213-1547
 • Pro rok 2016:
  • Databáze „České knihy“:
   • Hesla Jednoty bratrské 2016 – brožovaná vazba V1: Hesla Jednoty bratrské 2016. Příprava vydání Petr Heřman; překlad Miroslav Matouš; ilustrace Slávek Heřman, Petr Heřman. Praha: Petr Heřman - DÚLOS, 04. 09. 2016 (04. 09. 2016 tisk). 160 s. (Hesla Jednoty bratrské; sv. 17). Dostupné online. ISBN 978-80-904123-8-5. 
   • Hesla Jednoty bratrské 2016 – ruční pevná vazba V4: Hesla Jednoty bratrské 2016. Příprava vydání Petr Heřman; překlad Miroslav Matouš; ilustrace Slávek Heřman, Petr Heřman. Praha: Petr Heřman - DÚLOS, 20. 09. 2016 (20. 09. 2016 tisk). 160 s. (Hesla Jednoty bratrské; sv. 17). Dostupné online. ISBN 978-80-904123-9-2. 

Vydání České provincieEditovat

Ve vydání České provincie jsou vypuštěny třetí texty a nedělní čtení z epištoly – místo něj je uváděn jen doporučený text kázání. Píseň pro týden není uváděna. Toto vydání vychází ve dvou verzích: První verzí je knížečka s biblickými texty na každý den ve formátu A6, která obsahuje také kontakty na sbory Jednoty bratrské. Dále je to verze s diářem, která má navíc stránky časového rozvrhu a také krátké pojednání o historii a současnosti Jednoty bratrské a kontakty na různá občanská sdružení, nadace, mateřská centra, kavárny, diakonie a školy, která při Jednotě bratrské u nás fungují. Při převodu z ochranovské předlohy jsou v současné době používány tyto překlady Bible do češtiny: Český ekumenický překlad, Český studijní překlad, Bible 21 a Slovo na cestu.

 • Hesla Jednoty bratrské 2017. Do češtiny převedla Ester Klasová. Grafické zpracování: FS Interactive, s. r. o. ISBN 978-80-905380-7-8. Vydala Jednota bratrská.
 • Hesla Jednoty bratrské 2017 s diářem. Do češtiny převedla Ester Klasová. Grafické zpracování: FS Interactive, s. r. o. ISBN 978-80-905380-8-5. Vydala Jednota bratrská.

Denní čteníEditovat

Denní čtení – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské jsou Hesla Jednoty bratrské, doplněná o výklad biblického textu z pera různých theologů i laiků ze sedmi církví (tzv. Leuenberská konkordie):

Vychází každý rok ve formátu A5.

Pro rok 2019:

Denní čtení 2019 – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské. Příprava vydání Jana Křížová, Venuše Černá; ilustrace Magdalena Říčná. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2018. ISBN 978-80-7418-294-5. 

Externí odkazyEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Ekumenické společenství pro čtení Bible (Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen)

Externí odkazyEditovat