Heptapeptid

Heptapeptidy jsou oligopeptidy s molekulou složenou ze sedmi molekul aminokyselin, které jsou vzájemně propojeny peptidovou vazbou. Stejně jako většina peptidů hrají heptapeptidy důležitou roli v živých organismech a ve farmacii. Mezi známé heptapeptidy patří Angiotenzin III, Falacidin, Faloidin, Faloin a ostatní falotoxiny.

Lineární heptapeptidyEditovat

 
Beta Casmorphine 7 - pořadí aminokyselin

Heptapeptidy s lineární strukturou mají aminokyseliny v řetězci vzájemně propojeny šesti peptidovými vazbami.

β-Casomorphine-7Editovat

 
Deltorphin-I - pořadí aminokyselin

β-Casomorphine-7 byl izolován v roce 1979 německým lékařem Hansjörgem Teschemacherem z kaseinu skotu - peptonu. Tento peptid je jedním z opioidních peptidů. Nelze ho rozštěpit enzymovou pronasou.

Deltorphin-I a Deltorphin-IIEditovat

 
Dermorfin - pořadí aminokyselin

Deltorphin-I obsahuje kyselinu asparatickou a deltorfin II kyseliny glutamové. V roce 1989 byly extrahovány z kůže žáby Phyllomedusa bicolor italským farmakologem Vittoria Erspamerem. Patří k opioidním peptidům a selektivně se váže na δ-opioidní receptory.

DermorfinEditovat

Demorfin patří také do skupiny opioidních peptidů. Poprvé byl extrahován z kůže žáby Phyllomedusa sauvagei v roce 1980 Italem Carlo Montecucchi. Na rozdíl od deltorphinu-I a deltorphinu-II se demorfin selektivně váže na μ-opioidní receptory.

 
Wwamid-1 - pořadí aminokyselin

Wwamid-1Editovat

Wwamid-1 byl extrahován v roce 1993 Japoncem Hiroyuki Minakatou z ganglií afrického hlemýžďového šneka Achatiny fulica. Tento neuropeptid je inhibitorem centrálního neuronu hlemýžďů. Kromě toho vykazuje účinky v periferním nervovém systému různých měkkýšů, inhibuje nebo podporuje svalové kontrakce.

Cyklické heptapeptidyEditovat

 
Faloidin - pořadí aminokyselin

Cyklické heptapeptidy jsou heptapeptidy ve tvaru kruhu. Uzavření kruhu vytváří sedmá peptidová vazba nebo jiné kovalentní vazby, například u heptapeptidu viroisinu.

FaloidinEditovat

Faloidin je cyklický heptapeptid, který patří do skupiny falotoxinů. Jedná se o skupinu toxinů nalezených v zelené houbě Amanita faloides. V krystalické formě byl z této houby izolován v roce1937 dvěma Němci Feodorem Lynenovem a Ulrichem Wielandovem.

 
Viroisin - pořadí aminokyselin

Jeho toxicita spočívá v tom, že změní membrány jaterních buněk tak, že na nich vytvoří výčnělky, které vstřebávají krev. To je způsobeno tím, že faloidin inhibuje depolymerizaci vláknitého F-aktinu na monomerní G-aktin, tedy degraduje mikrofilamenty.

ViroisinEditovat

Viroisin patří do skupiny virotoxinů. Jedná se o monocyklický, toxický heptapeptid, který byl nalezen v některých houbách. V Evropě je tato skupina toxických peptidů obsažena pouze v plísňových druzích Amanita virosa. Heinzi Faulstichovi se podařilo izolovat viroisin právě z této houby.

Způsob účinku viroisinu je velmi podobný působení faloidinu. Stejně jako faloidin zabraňuje viroisin depolymerizaci vláknitých F-aktinů, takže krev je absorbována do jater.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Heptapeptide na německé Wikipedii.