Oligopeptidy (latinsky oligo – česky několik) jsou peptidy s molekulou složenou ze dvou až 10 molekul aminokyselin, které jsou navzájem propojeny peptidovými vazbami. Podle počtu aminokyselin se dále dělí na dipeptidy, tripeptidy, tetrapeptidy, pentapeptidy atd.

Nejjednodušší aminokyselina glycin
Peptidová vazba, R1 a R2 jsou řetězce navázaných aminokyselin

Aminokyseliny obsahují ve své molekule karboxylovou (–COOH) a aminovou (–NH2) funkční skupinu. Obě tyto skupiny mají schopnost se spolu vázat peptidovou vazbou –CO–NH–.

Oligopeptid vzniká reakcí aminoskupiny první aminokyseliny s karboxylovou skupinou druhé aminokyseliny s odštěpením vody. Na koncích molekuly vzniklého dipeptidu jsou opět skupiny karboxylová a aminová. Na tyto konce se tak mohou navázat další aminokyseliny a tento proces může dál pokračovat. Pokud se spojí konce řetězce jedné molekuly peptidu, vytvoří se cyklický peptid.

Oligopeptidy hrají důležitou roli jako složky enzymů v detoxikačních, transportních a metabolických procesech v živých organismech.

Peptidy, které mají v molekule 11 až 99 aminokyselin, se nazývají polypeptidy. Peptidy, které mají v molekule 100 a více aminokyselin, se nazývají bílkoviny (proteiny). V některé literatuře se termíny polypeptid a protein zaměňují.

Příklady oligopeptidů

editovat

Reference

editovat

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Oligopeptide na anglické Wikipedii a Peptid na německé Wikipedii.

Související články

editovat