Guvernér

vládnoucí představitel nějakého území, původně osoba, zastupující na daném teritoriu panovníka

Výraz guvernér (z lat. gubernator, franc. gouverneur) je česky vládce nebo místodržící a původně označoval osobu, jež na určitém teritoriu zastupovala panovníka, kterému daná země podléhala. Guvernér stál také v čele civilní správy a měl tak značnou faktickou moc.

Kolonie, závislá území editovat

Náčelník koloniální správy se nazýval guvernér, případně u rozsáhlých a členitých držav ještě vrchní či generální guvernér. Jednalo se zejména o zámořské kolonie či nezávislejší dominia, patřící například Británii, Španělsku, Francii, Portugalsku a dalším.

Také např. v Kanadě, v Austrálii nebo na Novém Zélandu stál původně generální guvernér v čele koloniální správy a zodpovídal se panovníkovi. Když se tyto země postupně uvolňovaly z koloniálního panství a získávaly větší samostatnost, stal se guvernér titulem pro zástupce panovníka (britského krále či královny) se stále menší výkonnou mocí, která přešla na volenou vládu.

Federace, členské státy editovat

Ve Spojených státech amerických má každý jednotlivý stát v čele svého voleného guvernéra, což je významná politická funkce. Úspěšní guvernéři často kandidují na úřad prezidenta.

Ruská federace je rozdělena na velké správní okrsky (gubernie), v jejichž čele stojí gubernátoři, jmenovaní prezidentem.

Jiné významy editovat

Guvernér je v některých zemích také titul nejvyššího představitele národní banky (Česká republika, Rakousko, Slovensko).

Jako guvernér se označoval nejvyšší velitel vojenské správy v dobytých či obsazených městech, územích nebo zemích, pokud se předpokládalo, že funkce je dočasná. Po obsazení Polska německou armádou v roce 1939 dostal zbytek země, který nebyl připojen k Německu ani k SSSR, název Generální gouvernement (Generalgouvernement).

Odkazy editovat

Související články editovat

Externí odkazy editovat

  •   Slovníkové heslo guvernér ve Wikislovníku