Germanistika

obor věnující se zkoumání německého jazyka a literatury a kulturou a historií německých zemí

Germanistika je filologicky zaměřený obor, který se zabývá studiem německého jazyka, německou literaturou, kulturou a dějinami německy mluvících zemí.

Moderní germanistika je dnes nejčastěji považována za kombinaci tří dílčích oborů – německé jazykovědy, starší německé literární vědy a nové německé literární vědy. V minulosti zahrnovala germanistika studium i ostatních germánských jazyků a v širším významu označuje termín germanistika tato studia i dnes.

Seznam českých univerzitních profesorů německého jazyka a literatury (ve 20.–21. století)

editovat

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat