Generální guvernorát Černá Hora

Generální guvernorát Černá Hora (německy Generalgouvernement Montenegro) byla správní jednotka na černohorském území okupovaném Rakouskem-Uherskem v letech 1916-1918.

Po porážce Srbska v roce 1915 zaútočily rakousko-uherské jednotky na Černou Horu, která byla na straně Dohody. Rakušané zde zavedli vojenský režim a museli zde čelit vzpouře v boce Kotorské v důsledku námořní blokády Dohody. V roce 1918 se Rakušané s Černé Hory stáhli.