Galileovy transformace

(přesměrováno z Galileiho transformace)

Galileovy transformace jsou transformační rovnice umožňující pomocí souřadnic x, y, z, t nějaké události U v inerciální vztažné soustavě S vyjádřit souřadnice x' , y' , z' , t' téže události v jiné inerciální vztažné soustavě S' , která se vzhledem k původní soustavě S pohybuje konstantní rychlostí v.

Nákres vzájemné polohy vztažných soustav S a S'.

Matematické vyjádřeníEditovat

Pro pohyb ve směru rovnoběžném s osou x platí:

 

Pro čas platí   ve chvíli, kdy počátky inerciálních vztažných soustav splývají. Tato transformace tedy považuje čas za neměnný a mění pouze prostorové souřadnice.

Inverzní transformaceEditovat

K vyjádření události v soustavě S' prostřednictvím souřadného systému soustavy S můžeme použít tzv. inverzní Galileiho transformaci.

 

Transformace rychlostiEditovat

Předpokládejme, že v soustavě S se pohybuje hmotný bod rychlostí  , jejíž složky jsou  ,   a  . Složky rychlosti   soustavě S' získáme derivací vztahů pro Galileiho transformaci, tzn.

 
 
 

To odpovídá vztahu pro skládání rychlostí z klasické mechaniky.

VlastnostiEditovat

Galileiho transformace sice odpovídá našim zkušenostem, narušuje však postuláty (speciální) teorie relativity. Ukazuje se např., že vztahy popisující elektrické a magnetické jevy mají při použití Galileiho transformace v obou soustavách zcela rozdílné tvary, což odporuje prvnímu postulátu. I druhý postulát je porušen, neboť dostaneme-li při měření rychlosti světla podél osy x v soustavě S hodnotu  , bude podle výrazu pro transformaci rychlosti v soustavě S' rychlost světla  .

Galileiho transformace je přijatelná pouze pro malé rychlosti ve srovnání s rychlostí světla, tzn.  . Pro velké rychlosti je však nutno použít Lorentzovu transformaci. Platnost Galileiho transformace se tedy omezuje na klasickou mechaniku, zatímco v teorii relativity se používá Lorentzova transformace.

Galileiho transformace však svůj význam neztratila, neboť člověk se ve svém okolí běžně setkává spíše s rychlostmi malými, a pro běžnou potřebu (např. technické praxe) je Galileiho transformace postačující.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat

LiteraturaEditovat

  • Galileo 1638 Discorsi e Dimostrazioni Matematiche, intorno á due nuoue scienze 191 - 196, vydavatel Lowys Elzevir (Louis Elsevier), Leiden