Událost (teorie relativity)

v teorii relativity bod časoprostoru

V teorii relativity je událost (též prostoročasová nebo časoprostorová událost nebo také světobod) bodem časoprostoru, který odpovídá nějakému místu v prostoru a čase. Každá událost je určena třemi prostorovými souřadnicemi a časovou souřadnicí, popř. souřadnicí, která je úměrná času.

Každý bod prostoročasu představuje jednu událost. Ve speciální teorii relativity jsou událostmi jednotlivé body Minkowskiho prostoročasu. Poloha události je tedy určena čtyřvektorem v kartézských souřadnicích: . V obecné teorii relativity se jedná o body obecně zakřiveného prostoročasu.

Druhy událostí editovat

Dvě události, které mají v dané vztažné soustavě stejné časové souřadnice, např.  , ale rozdílné prostorové souřadnice, např.  , se označují v dané vztažné soustavě jako současné. Události současné v jedné vztažné soustavě se v jiné vztažné soustavě nemusí jevit jako současné. Říkáme, že současnost je relativní (tzv. relativita současnosti).

Dvě události, které mají v určité vztažné soustavě různé časové souřadnice, tzn.  , ale shodné prostorové souřadnice  , bývají označovány jako soumístné.

Množina událostí určujících dráhu tělesa v časoprostoru se označuje jako světočára.

Související články editovat

Externí odkazy editovat