Otevřít hlavní menu

Funkční styl je styl vymezený na základě funkce textu.[1] Mívá velmi různé cíle. Někdy je to pouze cíl dorozumívací, týkající se záležitostí běžného života. Jindy může mít cíl ve sdělení závažných informací.

RozlišeníEditovat

  1. Prostěsdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace — hovorový (např. v rodině, mezi přáteli, ve škole, v zaměstnání apod.).
  2. Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic. Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta. Často se také používají odborné pojmy.
  3. Publicistický styl – styl médií. Vyznačuje se spisovným jazykem, je proměnlivý a dynamický. Podává nové aktuální informace.
  4. Umělecký styl – styl spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření.
  5. Administrativní styl – styl informativní a věcné komunikace. Někdy se též označuje jako jednací či úřední. Je zaměřen především na fakta a na jejich sdělení.
  6. Řečnický styl – styl veřejných a oficiálních mluvených projevů. Plní funkci přesvědčovací a propagační.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Marie Krčmová (2017): FUNKČNÍ STYL.In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: [1] (poslední přístup: 1. 4. 2019)

Související článkyEditovat