Funkční styl

styl vymezený na základě funkce textu

Funkční styl je způsob výběru jazykových prostředků. Mívá velmi různé cíle. Někdy je to pouze cíl dorozumívací, týkající se záležitostí běžného života. Jindy může mít cíl ve sdělení závažných informací.[1]

Rozlišení editovat

  • Prostě sdělovací styl – styl běžné každodenní komunikace – hovorový (např. v rodině, mezi přáteli, ve škole, v zaměstnání apod.).
  • Odborný styl – styl odborných publikací, odborných časopisů a učebnic. Jeho cílem je podat přesné, jasné a relativně úplné informace z různých oborů lidské činnosti a poučit tím adresáta. Často se také používají odborné pojmy.
  • Publicistický styl – styl médií. Vyznačuje se spisovným jazykem, je proměnlivý a dynamický. Podává nové aktuální informace.
  • Umělecký styl – styl spisovatelů, zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření.
  • Administrativní styl – styl informativní a věcné komunikace. Někdy se též označuje jako jednací či úřední. Je zaměřen především na fakta a na jejich sdělení.
  • Řečnický styl – styl veřejných a oficiálních mluvených projevů. Plní funkci přesvědčovací a propagační.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. Marie Krčmová (2017): FUNKČNÍ STYL.In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny. URL: [1] (poslední přístup: 1. 4. 2019)

Související články editovat