Umělecký styl

způsob psaní textu
Možná hledáte: Umělecký sloh – stylové období v dějinách umění.

Umělecký styl je způsob psaní textu, který používají zejména spisovatelé. Zaměřuje se na funkci poznávací, estetickou a osobitost vyjádření.

Umělecká próza editovat

Převažuje zejména vypravování či popis. Často dochází k prolínání více slohových postupů.

Drama editovat

V současném jazykovém provedení se neliší moc od běžné řeči.

Externí odkazy editovat