Květena

(přesměrováno z Flóra)
Na tento článek je přesměrováno heslo Flóra. Další významy jsou uvedeny na stránce Flora (rozcestník).
Možná hledáte: říši rostliny nebo její část semenné (kvetoucí) rostliny.

Květena (též flóra nebo rostlinstvo) je soubor rostlinných druhů určitého území. Základními jednotkami těchto území jsou v dnešní době státy, i když se setkáváme i s celky většími. Mnohem častější jsou ovšem celky menší. Každý stát se snaží sepsat svoji flóru, tedy vydat soubornou publikaci všech rostlinných druhů svého státu. Řada rozvojových zemí ale tuto květenu zatím nemá a tuto funkci suplují různé mezinárodní organizace, nebo botanické instituce v rozvinutých zemích.

Flora

Termín flora se také používá pro rostlinstvo daného biotopu („horská flora“) nebo období („třetihorní flora“). V obecném použití může mít i jiné vymezení, a to užší (pouze "pravá" květena, tedy kvetoucí, semenné rostliny), nebo naopak širší (např. mikroflorou se rozumějí i nerostlinné mikroorganismy: bakterie a prvoci jiných říší).[pozn. 1]

Vznik suchozemské flóry měl výrazný dopad na vývoj složení atmosféry i ekosystémů v průběhu minulých geologických období.[2]

Česká květena

editovat
Podrobnější informace naleznete v článku Flóra Česka.

S českou květenou se poprvé setkáváme v díle Ladislava Čelakovského Prodromus květeny české z roku 1868, jeho Analytická květena česká vyšla roku 1879 a významná byla Názorná květena zemí koruny české Františka Polívky z roku 1909. V roce 1950 vyšla poprvé Květena ČSR Josefa Dostála a roku 2011 vyšel poslední, osmý díl Květeny ČR pod redakcí Slavomila Hejného a Bohumila Slavíka.

Poznámky

editovat
  1. Flóra v širším smyslu zahrnovala rotliny v historicky širokém pojetí, včetně sinic, fotosyntetizujících protist (řas) a hub. Protože rostliny mají v současnosti jiné, fylogeneticky určené vymezení, doporučují některé iniciativy (např. Komise pro přežití druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody) pro původní, širší vymezení důsledněji používat sousloví „flóra a funga“.[1]

Reference

editovat
  1. IUCN SSC acceptance of Fauna Flora Funga. Komise pro přežití druhů Mezinárodního svazu ochrany přírody, 2021. Dostupné online (anglicky)
  2. Tais W. Dahl & Susanne K. M. Arens (2020). The impacts of land plant evolution on Earth's climate and oxygenation state -- An interdisciplinary review. Chemical Geology, 547: 119665. doi: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2020.119665

Literatura

editovat
  • kol. autorů: Klíč ke květeně České republiky. 2., rozšířené vydání. Academia. Praha 2019. ISBN 978-80-200-2660-6
  • Kubát Karel, Hrouda Lubomír, Chrtek Jindřich jun., Kaplan Zdeněk, Kirschner Jan a Štěpánek Jan [eds.]. Klíč ke květeně České republiky. Academia. Praha 2002.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat