Fermentátor

Fermentátor (fermentor, bokashi, mikrokompostér) se používá zejména pro domácí kompostování. Mikrokompostér pracuje na bázi anaerobní fermentace, kdy se do kompostu přidávají speciální bakterie Bokashi, které pomáhají rozkládat bioodpad. Výstupem kompostování ve fermentátoru je fermentát, který se používá jako aditivum do půdy.

Fermentátory městského odpadu