Aerace

technický proces

Aerace (provzdušňování) je termín označující proces nuceného vnášení vzduchu do obvykle bezkyslíkatých nebo méně okysličených vrstev materiálu. Obvykle jde o nucený proces prováděný strojně. Smyslem je obvykle změnit nežádoucí anaerobní podmínky na aerobní.

Aerační místnost odželezovny vod v Káraném
Vzduchotechnika na kompostárně v Otrokovicích

Aerace je termín, který je používán pro

  • provdušňování trávníků v zahradnictví
  • okysličování vody ve vodárnách
  • okysličování odpadních kalů v ČOV
  • provzdušňování kompostu v kompostárnách
  • provzdušňování vody v chovných nádržích a egalizačních nádržích

Prozdušňování vody v přehradních nádržíchEditovat

Jsou někdy také rozdělovány na mísící a aerační. Slouží k promíchávání vodního sloupce jezera, kdy je mísena voda z horní vrstvy nádrže a spodní vrstvy nade dnem.[1] Očekávaným výsledkem je zrychlení odbourávání látek rozpušněných ve vodě (znečištění dusíkem ze splavených polí a z kanalizací). Aerační věže jsou používány při snížení znečištění Brněnské přehrady. Aerační věže dopravují do spodních vrstev hladiny kyslík.[2]

Provzdušňování pitné vodyEditovat

Provzdušňování je prováděno pro odstranění páchnoucích složek pitné vody (například amoniaku NH3 a sirovodíku H2S). Při aeraci dochází také k oxidaci železnatých kationtů Fe2+ na železité kationty Fe3+. Následně jsou oxidací železité příměsi vysráženy a odfiltrovány.[3]

Provzdušňování kalů v ČOVEditovat

Smyslem je provzdušňování a míchání vody v aktivačních nádržích ČOV.[4] Z provzdušněného kalu jsou po oxidaci rychleji odbourávány některé složky.

Provdušňování trávníkůEditovat

Provdušňování trávníků také, aerace nebo aerofikace. Je prováděno pomocí aerofikátorů, cílem je zlepšení stavu trávníků. Často je nahrazována prořezáváním trávníku, nevýhodou aerace jsou zbytky půdy na povrchu trávníku po operaci.

Provzdušňování kompostuEditovat

U kompostování malého množství materiálů (domácí a komunitní kompostování) je aerace zajištěna převážně přirozenými procesy, jakými jsou difuze a konvekce, zvýšení efektu těchto přirozených jevů je možno realizovat manuálním i mechanizovaným překopáváním. Materiál se tím jednorázově provzdušní a načechrá, čímž se zvýší a urychlí přirozená výměna vzduchu.

U kompostování většího množství zejména rychleji se rozkládajících materiálů již přirozené pochody nemohou zajistit dostatečný přísun vzduchu pro správný průběh kompostování. Proto je nutné realizovat častější překopávání pomocí speciální mechanizace – překopávačů nebo vzduch vhánět do kompostu tlakovou (případně podtlakovou) nucenou aerací.

ReferenceEditovat

  1. Aerační věže | ASIO.cz. ASIO, spol. s r.o. [online]. [cit. 2021-09-19]. Dostupné online. 
  2. Aerační věže zůstanou tři metry pod hladinou brněnské přehrady. ČT24 [online]. [cit. 2021-09-19]. Dostupné online. 
  3. Aerace vzduchem [online]. [cit. 2014-10-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-06. 
  4. BVS aqua :: Aerační systémy. www.bvsaqua.cz [online]. [cit. 2021-09-19]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat