Aerace

technický proces

Aerace (provzdušňování) je termín označující proces nuceného vnášení vzduchu do zpravidla bezkyslíkatých nebo méně okysličených vrstev materiálu. Obvykle jde o nucený proces prováděný strojně, jehož smyslem je změnit nežádoucí anaerobní podmínky na aerobní.

Aerační místnost odželezovny vod v Káraném
Vzduchotechnika na kompostárně v Otrokovicích

Časté oblasti využití:

Provzdušňování vody v přehradních nádržích editovat

Tzv. aerační věže umísťované v přehradních nádržích jsou někdy také rozdělovány na mísící (čerpadlové) a věže s aerátorem. Mísící věže slouží k promíchávání vodního sloupce jezera, kdy je mísena voda z horní vrstvy nádrže a spodní vrstvy nade dnem.[1] Očekávaným výsledkem je zrychlení odbourávání látek rozpuštěných ve vodě (znečištění dusíkem ze splavených polí a z kanalizací). Aerační věže s aerátorem slouží k prokysličení vodního sloupce: vzduch přiváděný k aerátoru umístěnému nade dnem je míchán s vodou a tato směs je tryskami rozmetána do okolního prostředí.[1] Aerační věže jsou používány např. při snížení znečištění Brněnské přehrady.[2]

Provzdušňování pitné vody editovat

Provzdušňování je prováděno pro odstranění páchnoucích složek pitné vody (například amoniaku NH3 a sirovodíku H2S). Při aeraci dochází také k oxidaci železnatých kationtů Fe2+ na železité kationty Fe3+. Následně jsou oxidací železité příměsi vysráženy a odfiltrovány.[3]

Provzdušňování kalů v ČOV editovat

Smyslem je provzdušňování a míchání vody v aktivačních nádržích ČOV.[4] Z provzdušněného kalu jsou po oxidaci rychleji odbourávány některé složky.

Provdušňování trávníků editovat

Provdušňování trávníků (také aerace nebo aerofikace) se provádí pomocí tzv. aerofikátorů. Cílem je zlepšení stavu trávníků; často je nahrazováno prořezáváním trávníku, protože nevýhodou aerace jsou zbytky půdy na povrchu trávníku po aeraci.

Provzdušňování kompostu editovat

U kompostování malého množství materiálů (domácí a komunitní kompostování) je aerace zajištěna převážně přirozenými procesy, jakými jsou difuze a konvekce. Zvýšení efektu těchto přirozených jevů je možno realizovat manuálním i mechanizovaným překopáváním. Materiál se tím jednorázově provzdušní a načechrá, čímž se zvýší a urychlí přirozená výměna vzduchu.

U kompostování většího množství zejména rychleji se rozkládajících materiálů již přirozené pochody nemohou zajistit dostatečný přísun vzduchu pro správný průběh kompostování. Proto je nutné realizovat častější překopávání pomocí speciální mechanizace – překopávačů, nebo vzduch vhánět do kompostu tlakovou (případně podtlakovou) nucenou aerací.

Reference editovat

  1. a b Aerační věže | ASIO.cz. ASIO, spol. s r.o. [online]. [cit. 2021-09-19]. Dostupné online. 
  2. Aerační věže zůstanou tři metry pod hladinou brněnské přehrady. ČT24 [online]. [cit. 2021-09-19]. Dostupné online. 
  3. Aerace vzduchem [online]. [cit. 2014-10-04]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-10-06. 
  4. BVS aqua :: Aerační systémy. www.bvsaqua.cz [online]. [cit. 2021-09-19]. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat