Vodárna

typ vodohospodářské stavby

Vodárna je vodohospodářské zařízení zajišťující dodávku upravené vody pro potřeby obyvatelstva, zemědělství a průmyslová odvětví.

Součásti vodárny editovat

 
Elektrické výtlačné čerpadlo v úpravně vody Káraný; v pozadí akvária se pstruhem americkým duhovým (Oncorhynchus mykiss), indikátorem akutního znečištění vody
 
Pískové rychlofiltry odželezovny artéské vody v úpravně vod Káraný
 1. vodojem
 2. strojovna s čerpadly určenými k dopravě vody
 3. přivaděče od jímacích zařízení
 4. úpravna vod – nejčastější druhy úprav podzemních vod spočívají v následujících procesech:
 5. dosycení vod ionty Ca a Mg ve filtračně-koagulační jednotce
 6. výstupní kontrolní bioindikátor, kterým bývá vodní organismus reagující na znečištění vody, často to jsou ryby citlivé na změnu kvality vody.
 7. desinfekce vody bývá prováděna některým z oxidačních činidel
 8. měření množství distribuované vody
 9. dispečink – řízení distribuce vody do vodovodní sítě

Odkazy editovat

Reference editovat

Literatura editovat

 • Dolejš P.: Nové technologie a trendy ve vodárenství aneb Emerging Technologies
 • IX. Vodní hospodářství 50, č. 5, 97 – 99 (2000).
 • Tuček F., Chudoba J. Koníček Z.: Základní procesy a výpočty v technologii vody, SNTL Praha 1988.

Související články editovat

Externí odkazy editovat