Dispečink

Dispečink (anglicky dispatch – vyslat) je odborný pojem, označující formu ústředního operativního řízení a organizace nějakého složitějšího technologického celku, např. výroby ve velkém průmyslovém závodě, v elektrárně, při distribuci energetických surovin či elektrické energie z míst jejich výroby či skladování do míst jejich konečné spotřeby, v dopravních a spedičních společnostech nebo pro velké dopravní systémy. V češtině se slovem dispečink většinou neoznačuje přímo tato činnost, ale především ústřední pracoviště, z nějž je řízena, a příslušná organizační jednotka. Pracovníci a pracovnice provádějící dispečink (ať už v centrále, nebo na dislokovaných stanovištích či mobilně) se nazývají dispečeři či dispečerky.

Dispečink železniční stanice Praha hlavní nádraží

Operativní dispečerské řízení takovýchto velkých, často plošně velice rozsáhlých celků, vyžaduje využívání nejrůznějších prvků a složitých systémů z oblasti telekomunikační, řídící, regulační, sdělovací a výpočetní techniky.

Dispečerská pracoviště zajišťující chod a průběh velkých společenských, bezpečnostních nebo vojenských akcí a časově či plošně rozsáhlých událostí také obvykle existují, bývají ovšem obvykle označována pojmem štáb (ústřední štáb, hlavní štáb, generální štáb, krizový štáb apod.).

Dispečinky v dopravěEditovat

LiteraturaEditovat

Související článkyEditovat