Otevřít hlavní menu

Pazdeří je dřevitá dužina obsažená ve stoncích rostlin, ze kterých se získávají lýková textilní vlákna.

Konopné pazdeří

Pazdeří se odděluje od vláken v procesu rozvolňování lněných a konopných stonků při průmyslovém zpracování (máčením nebo rosením, lámáním, potěráním). Dříve se len zbavoval pazdeří pomocí trdlic. Od názvu pazdeří je odvozeno také slovo pazderna a polský název měsíce října (viz níže).

Obsah

Lněné pazdeříEditovat

Stonek setého lnu obsahuje 50-55 % pazdeří, což jsou tenkostěnné buňky lnoucí na lýkových technických vláknech. (Ve stonku je 20-25 svazků technických vláken o délce 20–140 cm a tloušťce 0,2-0,3 mm).[1]

Máčené nebo rosené lněné stonky se na začátku průmyslového zpracování lámou a potěrají. Při obou úkonech se oddělují úlomky pazdeří od technických vláken a shromažďují pod pracovními orgány stroje.

PoužitíEditovat

 
Výroba pazdeří v EU v roce 2004

Tímto způsobem se ve světě produkuje ročně kolem 2 milionů tun pazdeří. Dříve se tento materiál spotřeboval jako topivo nebo podestýlka pro dobytek. V Evropě se v poslední době z ročního výskytu asi 370 000 tun (2004) používá většina na izolační materiál volně ložený nebo ve formě desek. V ČR byla v roce 2007 sklizeň stonků asi 1900 tun, tomu odpovídá cca 1000 tun pazdeří.[2]

(Na diagramu z roku 2004 znamenají červené sloupce lněný a modré sloupce konopný materiál)

Konopné pazdeříEditovat

V konopných stoncích se vyskytuje oproti lnu průměrně cca o 5 % více pazdeří. Konopné pazdeří obsahuje 53 % celulózy, 21 % ligninu, 18 % ostatních látek (protein, pektin) a pod 10 % vody. Pazdeří z konopí je lehčí než podobný materiál z jiných přírodních látek, může absorbovat tekutiny až ve čtyřnásobku vlastní váhy, je velmi porézní a má vysokou izolační účinnost.

Konopné pazdeří se získává skoro stejným způsobem jako u lnu. Celosvětové množství se dá jen hrubě odhadovat na cca 200 000 tun ročně, protože o tom neexistují žádné statistiky. V Evropské unii byl v roce 2004 zaznamenán výskyt 45 000 tun, na kterých se podílela ČR asi 1000 tunami.

 
Deska z konopného pazdeří

PoužitíEditovat

  • Hrubé, tmavší úlomky se používají jako podestýlka do stájí (koně, velbloudi), (v Evropě: 77 % celk. množství)
  • Jemnější, světlé o. podestýlka pro drobná zvířata a ptáky (9 %)[3]
  • 12 % na stavební hmoty (tepelněizolační desky: Měrná hmotnost do 340kg/m³ je poloviční oproti dřevotřískám)

Průmyslové využití konopného pazdeří se rychle rozvíjí. Také v České republice vzniklo v posledních letech několik firem, které se zabývají jeho zpracováním.[4] Konopné pazdeří má velkou budoucnost využití v ekologickém stavebnictví, dá se použít jako základ pro tzv. hempcrete, směs pazdeří, jílů a vápna, nebo jako přísada do hliněných omítek.[5]

Situace u ostatních lýkových rostlinEditovat

Juta, ramie a další lýkové rostliny jsou svým složením a způsobem zpracování na textilní vlákno velmi podobné lnu nebo konopí, výraz pazdeří zde však pro nezvláknitelné části stonku nepoužívá.

Ačkoliv například celkový výskyt jutové dužiny a odpadů z juty je několikanásobně vyšší než u všech ostatních lýkových rostlin dohromady, nenajdou se v technické literatuře údaje o jejich použití. Známé je jen, že juta obsahuje mnohem více ligninu než len nebo konopí a má tedy i tužší dužinu a že se doporučuje její využití podobným způsobem jako u jmenovaných rostlin.[6]

PazdernaEditovat

Pojem pazderna (nářečně pazderňa) původně označoval venkovské budovy, kde se sušily a zpracovávaly textilní rostliny, např. len či konopí. V pozdějších dobách tato osamocená stavení často též sloužila jako chudinská obydlí. Dodnes toto jméno nese řada míst (viz Pazderna (rozcestník)).

TriviaEditovat

Od polského označení pazdeří (paździerze) je odvozen polský název měsíce října (październik).

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Fyzikální vlastnosti a složení lýkových vláken: http://www.ft.tul.cz/depart/ktm/files/20061005/6-rostlinna_vlakna.pdf
  2. Sklizeň lnu v ČR v roce 2007: http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/engt/DF004CB70E/$File/21020802.pdf
  3. Podestýlka pro králíky z konopného pazdeří: http://minishop.kralici.cz/p423-pazderi-podestylka.aspx
  4. Zpracování konopného pazdeří v ČR: https://web.archive.org/web/20110613172556/http://www.konopa.cz/soubory/o0000000472.pdf
  5. Konopné pazdeří v hliněné omítce: http://www.claygar.cz/cz/hlinene-omitky/hlinene-omitky-claygar
  6. Využití jutové dužiny: http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1998/rowel98e.pdf

LiteraturaEditovat

  • Pospíšil a kol.: Příručka textilního odborníka, SNTL: Praha, 1981. S. 129-144.

Související článkyEditovat