Otevřít hlavní menu

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity

fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara (zkratka FDULS, často také „SUTNARKA“) je nejmladší fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla nejprve pod názvem Fakulta umění a designu (zkratka FUD) 1. září 2013 z Ústavu umění a designu (UUD), který byl založen 1. dubna 2004.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni
Budova Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara
Vedení fakulty
Děkan doc. akad. mal. Josef Mištera
Proděkan Mgr. Jindřich Lukavský, Ph.D.
Proděkan MgA. Vojtěch Aubrecht
Proděkan Mgr. Tomáš Chochole, Ph.D.
Proděkan Mgr. Arnošt Marks
Tajemník Ing. Stanislav Kodýtek
Základní informace
Datum založení 2013 (UUD 2004)
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Univerzitní 2954/28
306 14 Plzeň 3-Jižní Předměstí
Telefon +420 377 636 707
DIČ CZ49777513
Souřadnice
http://www.fdu.zcu.cz/

Prvním, pověřeným, děkanem byl doc. akad. mal. Josef Mištera, který byl později Akademickým senátem fakulty též zvolen řádným děkanem.

Fakulta nese jméno Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka a česko-amerického designéra, a provozuje Galerii Ladislava Sutnara, která vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie.

Fakulta se velmi aktivně podílela na přípravě projektu PlzeňEvropské hlavní město kultury 2015.

ArtCampEditovat

V roce 2005 založil doc. Josef Mištera (zakladatel a umělecký ředitel) při UUD mezinárodní letní školu umění, kterou nazval ArtCamp. Provozní ředitelkou je od samého počátku PhDr. Lenka Kodýtková.

Nyní největší letní umělecká škola v České republice se koná v druhém, třetím a čtvrtém červencovém týdnu. Jejím cílem je umožnit českým i zahraničním studentům setkání s významnými českými i zahraničními umělci – pedagogy, případně připravit zájemce k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy.[1]

ArtCamp každoročně přivádí do Plzně a na Západočeskou univerzitu stovky českých i zahraničních účastníků, pro něž výtvarné kurzy představují nejen příjemné zpestření léta, ale i možnost rozvíjet svůj talent nebo se připravit ke studiu umění na vysokých uměleckých školách. V roce 2014, kdy proběhl jubilejní desátý ročník letní školy, prošlo 38 kurzy letní školy téměř 500 účastníků.

V kurzech vedených pedagogy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara i hostujícími českými a zahraničními umělci studují účastníci různých věkových skupin, národností i zaměření. Výuka probíhá v ateliérech fakulty i v plenéru, hlavním jazykem je čeština a angličtina. Kurzy jsou vhodné jak pro širokou veřejnost od začátečníků po pokročilé, tak pro stávající i budoucí studenty uměleckých oborů, i pro hotové umělce, kteří chtějí rozšířit svoji kvalifikaci. Úspěšní absolventi ArtCampu obdrží Osvědčení o absolvování.

ArtCamp každoročně nabízí širokou škálu výtvarných kurzů. V nabídce nechybí tradiční výtvarné obory (např. kresba, malba, ilustrace, knižní vazba), oblíbené kurzy zaměřené na nová média (digitální fotografie, grafický design, videotvorba, light design) a design (design, design hračky, interiéru či nábytku, 3D modelování v programu Rhinoceros), ani kurzy určené jako příprava ke studiu umění na vysokých uměleckých školách (např. figurální kresba, ilustrace, design obuvi, fashion design).

Významní absolventiEditovat

Vedoucí ateliérůEditovat

Cena Ladislava SutnaraEditovat

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara uděluje od roku 2012 Cenu Ladislava Sutnara osobnostem a institucím s mezinárodním věhlasem na poli designu a umění, jeho zprostředkování a teoretického uchopení. Laureáty ceny jsou například instituce jako: AIGA, the proffesional association for design, Art Institute of Chicago, Cooper – Hewitt National Design Museum, Museum of Modern Art, Pratt Institute, The J. Paul Getty Trust, nebo významné osobnosti: Anthon Beeke, Seymour Chwast, Steven Heller, William Lobkowicz, Tomáš Vlček, Richard Saul Wurman, Zdeněk Ziegler, a další. První ceny byly uděleny 18. října 2012 u příležitosti slavnostního otevření nové budovy Ústavu umění a designu ZČU, dnes již Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, a to za přítomnosti Radoslava L. Sutnara a jeho manželky Elaine.

Cena Ladislava Sutnara byla navržena doc. M.A. Petrem Vogelem, tvoří ji čtyři kovové destičky prořezané laserem. Motiv ceny vychází z loga Ladislava Sutnara a transformuje ho do prostorového objektu.

Galerie Ladislava SutnaraEditovat

Galerie Ladislava Sutnara vznikla v květnu 2011 transformací dosavadní Univerzitní galerie. Galerie hostí výstavy domácích i hostujících pedagogů a studentů, zároveň v rámci přeshraniční i euroregionální spolupráce seznamuje veřejnost s tvorbou spřízněných zahraničních umělců, designérů a institucí. Neméně významný je pro galerii jedinečný odkaz osobnosti a díla Ladislava Sutnara, plzeňského rodáka.

OdkazyEditovat