Otevřít hlavní menu

Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity

fakulta Západočeské univerzity v Plzni
(přesměrováno z Fakulta aplikovaných věd)

Fakulta aplikovaných věd (zkratka FAV) je jednou z devíti fakult Západočeské univerzityPlzni. Byla zřízena s účinností od 1. července 1990 rozhodnutím akademického senátu bývalé Vysoké školy strojní a elektrotechnické (VŠSE) v Plzni ze dne 6. června 1990. Fakultu aplikovaných věd tvoří Katedra fyziky (KFY), Katedra geomatiky (KGM), Katedra informatiky a výpočetní techniky (KIV), Katedra kybernetiky (KKY), Katedra matematiky (KMA) a Katedra mechaniky (KME).

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Facultas scientiarum applicatarum
Hlavní průčelí budovy Fakulty aplikovaných věd.
Vedení fakulty
Děkan Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
Proděkan Prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Proděkan Doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D.
Proděkan Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D.
Tajemník Ing. Václav Vais, Ph.D
Základní informace
Datum založení 1990
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta aplikovaných věd
Západočeská Univerzita v Plzni
Technická 8
306 14 Plzeň
Telefon +420 377 632 001
Souřadnice
www.fav.zcu.cz

Fakulta aplikovaných věd je fakultou inženýrsko-přírodovědného profilu a klade si za cíl připravovat budoucí inženýry, magistry, bakaláře a doktory (Ph.D.) v oborech vyžadujících zvlášť hluboké znalosti matematiky, geomatiky, fyziky, mechaniky, stavitelství, informatikykybernetiky.

Části fakultyEditovat

Nové technologie pro informační společnostEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku Nové technologie pro informační společnost.

Nové technologie pro informační společnost, zkráceně NTIS, je evropské centrum excelence. Výzkumné programy centra jsou zaměřeny na výzkum, vývoj a inovace v oboru informačních technologií a materiálů.

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumuEditovat

Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu, zkráceně CTPVV, slouží jako zázemí Fakultě aplikovaných věd. Sídlem centra je východní křídlo budovy FAV.

KatedryEditovat

Fakulta se skládá z šesti kateder.

Název Zkratka Vedoucí Web
Katedra fyziky KFY prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. kfy.zcu.cz
Katedra geomatiky KGM doc. Ing. Václav Čada, CSc. kgm.zcu.cz
Katedra informatiky a výpočetní techniky KIV doc. Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. kiv.zcu.cz
Katedra kybernetiky KKY prof. Ing. Josef Psutka, CSc. kky.zcu.cz
Katedra matematiky KMA doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D. kma.zcu.cz
Katedra mechaniky KME doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D. kme.zcu.cz

Katedra fyzikyEditovat

Na katedře fyziky se vyvíjí nové nanostrukturní tenkovrstvé materiály a zkoumá se fyzika plazmatu.[1]

Katedra geomatikyEditovat

Katedra geomatiky je mladší, než ostatní katedry, a vznikla 1. dubna 2016 osamostatněním původního oddělení geomatiky na katedře matematiky.[2] Katedra se zabývá například zkoumáním tíhového potenciálu Země, novými technologiemi fotogrammetrie nebo vývojem 3D GIS. V roce 2013 pořádalo oddělení geomatiky 20. kartografickou konferenci, které se zúčastnilo přes 100 odborníků.[3][4]

Katedra informatiky a výpočetní technikyEditovat

Katedra informatiky a výpočetní techniky, zkráceně KIV, se zabývá virtuální realitou, logickými systémy, způsoby komunikace člověka s počítačem, modely dopravních sítí a dalšími. Studijní program „Inženýrská informatika“, který spadá pod KIV, ročně přijme na 200 studentů,[5] což jej na FAV činí suverénně nejobsazenějším.

Katedra kybernetikyEditovat

Katedra kybernetiky se zaměřuje na výzkum robotiky, automatického řízení, informačních systémů, umělé inteligence a biokybernetiky. Mezi nejzajímavější aplikace patří automatické rozpoznávání mluvené řeči, počítačem syntetizovaná řeč[6], syntetická biologie[7], diagnostika a monitoring, mechatronické modely a prediktivní řízení.

Katedra matematikyEditovat

Katedra matematiky sídlila do roku 2014 v 6. patře budovy FAV/FST a podle webu katedry to dokazovalo, že „jen v pohádkách pro děti je peklo hluboko pod zemí“.[8] Od září 2014 sídlí ve 2. patře budovy FAV (CTPVV).

Na oddělení matematické analýzy se věnují zejména zkoumání Fučíkova spektra a diferenciálních rovnic.[9]

Na katedře mimo jiné působí prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc., který získal v roce 2013 medaili Bernarda Bolzana za „zásluhy o rozvoj matematických věd“.[10]

Katedra mechanikyEditovat

Katedra mechaniky se věnuje například matematickému modelování těles nebo zlepšování chirurgických postupů.[11] Od roku 2008 garantuje výuku a provádí výzkumnou činnost v oblasti pozemního stavitelství resp. stavebního inženýrství.[12]

Vedení fakultyEditovat

 • doc. Dr. Ing. Vlasta Radová – děkanka[13]
 • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D. – proděkan pro vědu a výzkum
 • doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. – proděkan pro koncepci studia a pedagogické záležitosti
 • doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D. – proděkan pro rozvoj a legislativu
 • doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D. – proděkan pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy
 • Ing. Václav Vais, Ph.D. – tajemník

Významní absolventiEditovat

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. Katedra fyziky. kfy.zcu.cz [online]. [cit. 2018-07-31]. Dostupné online. (česky) 
 2. KVASNIČKOVÁ, Kateřina. Fakulta aplikovaných věd má novou katedru. INFOOO [online]. 2016-04-21 [cit. 2016-11-18]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-11-18. 
 3. ČERBA, Otakar. 20. kartografická konference [online]. gis.zcu.cz, rev. 2013-10-01 [cit. 2013-10-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-07-22. 
 4. red, čerb. Na jubilejní kartografickou konferenci přijelo přes sto znalců. Univerzitní noviny: noviny pro akademiky. Září–říjen 2013, s. 2. 
 5. Podmínky přijetí na FAV
 6. Článek osvětlující principy fungování „mluvící hlavy“
 7. Biokybernetická laboratoř
 8. Loga a tiskopisy KMA
 9. Oddělení matematické analýzy
 10. MRÁZOVÁ, Klára. Matematika je mou celoživotní vášní i radostí, tvrdí profesor Drábek. Univerzitní noviny. Září–říjen 2013, roč. 3, čís. 1, s. 1. 
 11. Věda na KME. www.kme.zcu.cz [online]. [cit. 2013-02-07]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2013-03-20. 
 12. Oddělení stavitelství. www.kme.zcu.cz [online]. [cit. 2014-02-03]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-02-22. 
 13. Fakultu aplikovaných věd nově vede Vlasta Radová. info.zcu.cz [online]. [cit. 2017-03-27]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat