FAA

rozcestník na projektech Wikimedia

Zkratka FAA může znamenat:

v letectví

Letecký úřad, orgán nebo organizace, pověřená státem k vykonávání dozoru nad letectvím.