Etnomuzikologie

Etnomuzikologie je vědní obor, který se zabývá zkoumáním hudby coby uměleckého projevu, typického pro civilizační, kontinentální, národní či lokální kulturní tradici a vývoj.

Od muzikologie se etnomuzikologie liší ještě tím, že většinou není zaměřena striktně na hudbu jako takovou, ale soustředí se na sledování hudby i jako kulturního, sociologického a antropologického jevu.

Předmět etnomuzikologieEditovat

Předmět etnomuzikologického zkoumání by se dal konkrétněji vymezit takto:

  • Hudba přírodních národů - hudba kultur na předliterárním stupni vývoje. Podobných kultur je již v současné době na světě velmi málo. Některé přežívají například na Papui Nové Guineji, na severní Sibiři nebo v Amazonii.
  • Hudba vysokých kultur - hudba vyvinutých civilizací s vlastním písmem a kulturou. (Indie, Čína)
  • Lidová hudba, hudební folklór - folklorní hudba je vždy součástí kultur, u kterých se vyvinula kultivovaná hudba. Pro folklorní hudbu je charakteristické, že existuje společně s vysokou hudební kulturou. Tak existuje folklor evropský, japonský i indický, vždy paralelně s kultivovanou hudbou těchto kultur a samozřejmě dochází k vzájemnému ovlivňování a obohacování. Hudba australských aboridžinců například ale je hudbou přírodních národů a je jako folklor označována mylně. V austrálii totiž nevznikla žádná vysoká hudební kultura.

Někdy je zahrnována do studia etnomuzikologie i populární hudba, pro některé své společné znaky s etnickou hudbou. Dalším druhem hudby, který je občas zahrnován do definice etnomuzikologie je world music. Není to ale příliš časté, jelikož world music je vlastně ze své podstaty součástí populární hudby a prvky etnické hudby jsou v ní většinou vytrženy z tradičního kontextu a nově zpracovány a zkombinovány.

Mezi významné etnomuzikology patří:

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat