Eponym, též eponymos (z řeckého dávající jméno), je skutečná nebo smyšlená osoba, jejíž jméno bylo dáno rodině či rodu, etnické skupině, věci, objevu, vynálezu, místu apod. Ve starověkých Aténách byl Eponymos první archón, po němž byl pojmenován běžný rok.[1]

Termín eponym se také používá pro slova či sousloví, kterým bylo dáno jméno podle osob.[zdroj?]

Eponymní úředníciEditovat

První eponymní úředníci byli údajně v Asýrii již v druhém tisíciletí před naším letopočtem.

Ve starověkých Athénách byli voleni archonti, z nichž nejvyšším byl archón Eponymos, podle kterého byl nazýván daný rok – například rok 594 př. n. l. byl pojmenován po Solónovi.

Ve starověkém Římě byli eponymní úředníci nazýváni konzuly.

Další eponymaEditovat

Eponymové a eponyma se často vyskytují u různých etnik a sociálních skupin lidí. Ve starověkém Řecku byli Dórové pojmenováni podle Dora. Češi zase odvozují své jméno od praotce Čecha.

U geografických názvů jsou eponymové také velice běžní, týká se to měst i vesnic, zemí, ale třeba také celých kontinentů.

Ve vědě a technice se používají také: v systematice – Latimérie, kůň Převalského; v biologii – Purkyňovy buňky; ve fyzice – Charlesův zákon, Ångström; v technice – Kaplanova turbína; v architektuře – dórský sloh.

V umění se za eponyma považuje hlavní hrdina v názvu knihy nebo díla, ale také umělec, podle kterého nese dílo svůj název.

Termín se užívá také v přeneseném významu pro zástupnou postavu nebo příběh, jak je běžné ve starověké a mýtické literatuře. Například biblický příběh Jákoba Izraele je eponymem pro příběh celého Izraele jako lidu.

ZajímavostiEditovat

Slova mající své eponymy: kolt, Adidas, žiletka, sendvič, gilotina, bojkot, lynčování, lux, pišingr, tep atd.

Jeden z největších českých eponymů je Georg Joseph Kamel, podle kterého byly pojmenovány kamélie.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat