Endotermická reakce

chemická reakce, při které se spotřebovává teplo
(přesměrováno z Endotermické procesy)

Endotermické (endotermní) reakce jsou takové, při nichž je spotřebováváno teplo. Pro proběhnutí reakce je nutné ho dodávat,[1] jestliže není dodáno, odebere si ho z okolního prostředí (pokud by to nestačilo, reakce samozřejmě neproběhne jak má nebo vůbec). Potřebné teplo je odebráno z bezprostředního okolí. Je-li podloží kádinky mokré, zamrzne. Opakem je exotermická reakce, při které je teplo během chemických reakcí uvolňováno a rozptylováno do okolí bez dalšího využití, čehož příklad je hoření či výbuch.

Při této reakci soustava látek teplo přijímá, reakční teplo má tedy kladnou hodnotu – Qr = 178 kJ mol−1(KJ/mol).

PříkladyEditovat

Příklady endotermické reakce jsou například hoření síry či fotosyntéza. Např. při procesu rozkladu organických látek v palivu, zvaném pyrolýza, kde k endotermickému procesu dochází v prvním stádiu štěpení organických látek. Příklad reakce: Ba(OH)2.8H2O(s) + 2 NH4SCN(s) = Ba(SCN)2(s) + 2 NH3(g) + 10 H2O(l).[zdroj?] Další příklad je, když uhličitan vápenatý CaCO3 reaguje za vzniku oxidu vápenatého CaO a oxidu uhličitého CO2 – CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g).[zdroj?]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. Exotermní a endotermní reakce. e-chembook.eu [online]. [cit. 2018-03-10]. Dostupné online. 

Související článkyEditovat