Uživatelský účetEditovat

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je to v současnosti s Vašimi uživatelskými účty. Nemýlím-li se, v létě 2012 došlo k přejmenování na Ususfructus, od prosince 2013 však probíhají editace pod uživatelským účtem Norik. Jak tomu rozumět? --Bazi (diskuse) 10. 2. 2014, 13:19 (UTC)

Zaregistroval jsem se na cs.wiki 18. prosince 2013 (ID 243370). Wikipedista Ususfructus, původně také Norik (ID 14143321), se zaregistroval 8. prosince 2007 a jméno si změnil 13. července 2012. --Norik (diskuse) 4. 4. 2014, 19:42 (UTC)
Děkuji za vysvětlení. V tom případě vítejte ve Wikipedii. --Bazi (diskuse) 4. 4. 2014, 20:58 (UTC)

VyznamenáníEditovat

Slovenský štátEditovat

Prosím, stop! Slovenský štát je oficiální název státního útvaru existujícího v letech 1939 - 1945. To není oprava slovenštiny v článcích, co děláte, to je měnění historie. --Jan KovářBK (diskuse) 29. 4. 2014, 07:54 (UTC)

Slovenský štát je slovensky, tady je česká wikipedie a píše se tu česky. Tam, kde je to součást názvu, nechávám slovenský název. --Norik (diskuse) 29. 4. 2014, 08:15 (UTC)
Jak je libo, žádám o ŽoK. --Jan KovářBK (diskuse) 29. 4. 2014, 08:17 (UTC)
Požádejte. --Norik (diskuse) 29. 4. 2014, 08:18 (UTC)
Poté, co Vám poskytla pomoc anonymní IP adresa, již nebudu dělat nic. Mimochodem, rád bych se opravil, měl jsem na mysli třetí názor. --Jan KovářBK (diskuse) 29. 4. 2014, 09:43 (UTC)
Požádejte klidně i o třetí názor. Snad to pak už pochopíte a přestanete kromě nesmyslných revertů do slovenštiny taky měnit oficiální názvy na neoficiální, navíc zase ve slovenštině (viz šablona {{Vlajka a název}}). --Norik (diskuse) 29. 4. 2014, 17:39 (UTC)
Není pravda, kolego Slovenský štát není a nebyl oficiální název slovenské republiky. --Wikipedista:BobM d|p 29. 4. 2014, 09:22 (UTC)
Přesně tak. --Norik (diskuse) 29. 4. 2014, 17:39 (UTC)
To však neznamená, že nemůže být používán. Ostatně obdobně je na tom První republika. --Faigl.ladislav slovačiny 30. 4. 2014, 21:19 (UTC)
Neuvádějte české příklady. --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 21:21 (UTC)

Slovenský štát nebyl oficiálním názvem zmíněného státního útvaru, nicméně tento název se pro jeho označení používal a používá i v českém prostředí (vizte [1]). Nejde tedy o chybné užití názvu a Vaše editace ve skutečnosti opravami nejsou. Proto s nimi prosím přestaňte. --Faigl.ladislav slovačiny 30. 4. 2014, 20:45 (UTC)

Stejně tak se používá, a tentokráte již správně, i český pojem „Slovenský stát“. Vaše ojedinělá a chybná zmínka je tudíž nedostatečná. Děkuji za pochopení. --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 20:47 (UTC)
Jen pro jistotu jeden akademický zdroj. Ale takových by bylo privela… --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 20:59 (UTC)
Tak pozor. Rozhodně nejde o použití ojedinělé a pokud tvrdíte, že chybné, měl byste to dokázat. Na základě čeho to tvrdíte? Vaš názor mi jako důkaz nepostačuje. Označení Slovenský štát je v české literatuře používané (např. [2][3][4]), a tak jsou Vaše editace (na rozdíl od jiných) v této věci zcela kontraproduktivní, a akorát jste jimi přidělal práci tomu, kdo je bude napravovat. --Faigl.ladislav slovačiny 30. 4. 2014, 21:16 (UTC)
Je to jednoduché, ale nejdřív si ujasněme: slovenský štát je slovensky, slovenský stát je česky. Souhlas? --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 21:19 (UTC)
To je Váš argument? --Faigl.ladislav slovačiny 30. 4. 2014, 21:36 (UTC)
Ptám se – víte/uznáváte, že termín slovenský štát je slovensky? Stačí „ano“/„ne“. --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 21:38 (UTC)
Štát je dozajista slovenské slovo. Jak to s tím souvisí? V českém prostředí se nesmí používat slova z jiných jazyků? Pozoruji, že reagujete pouze na to, co se Vám hodí. Zajímavý způsob diskuse. Buďte té dobroty a odpovězte rovněž Vy mně. --Faigl.ladislav slovačiny 30. 4. 2014, 21:57 (UTC)
Tedy je to slovenský pojem. Výborně. A teď mi řekněte – má se na české wikipedii psát česky nebo slovensky? Vidím nicméně jistou nechuť z Vaší strany… Jestli chcete, navrhuji, aby se diskuze přenesla Pod lípu, aby v otázce psaní slovensky/česky byla významnější komunitní shoda. --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 22:01 (UTC)
Na Wikipedii se mají používat termíny a názvy, které jsou v jejím jazykovém prostředí užívány, což Slovenský štát je, jak jsem Vám na vybraných příkladech ukázal. K tomu jste se však nevyjádřil. Otázka tak, jak ji pokládáte, absolutně nestojí. --Faigl.ladislav slovačiny 30. 4. 2014, 22:14 (UTC)
Jestliže píšete „v jejím jazykovém prostředí užívány“, pak by to znamenalo, že budeme psát Deutsches Reich místo Německá říše, Polska místo Polsko apod.? „Problém“ zde je, že neoficiální pojmenování válečné Slovenské republiky je jinak slovensky nežli česky. Domnívám se, že slovenský název je vhodné uvést v úvodu článku o tomto pojmu (jak tomu je) a jinak v česky psané wikipedii psát česky. A ve slovensky psané slovensky. V opačném případě se ocitáme ve variantě, kterou jsem uvedl na začátku. --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 22:20 (UTC)
Myslím, že „jejím jazykovým prostředím“ bylo myšleno prostředí té Wikipedie, tedy české. A ano, v našem prostředí se užívá termín Slovenský štát vcelku běžně. Zatímco Polska nebo Deutsches Reich se tady opravdu nepoužívá. Berte prosím v potaz, že Česko bylo dlouhá léta v jednom společném státě se Slovenskem, a tudíž se jejich jazykové prostředí vzájemně prolínalo, slovenské výrazy, zejména však slovenské názvy jsou užívány i v češtině. Např. názvy slovenských měst také užíváme v původním znění, nepřekládáme Banskou Bystricu na Báňskou Bystřici. I když to je možná příklad ještě o trochu posunutý. Místo dohadů o tom, jestli je ten název ve slovenštině, nebo v češtině, abychom měli posuzovat, jestli je užívaný a případně zda převažuje česká nebo slovenská varianta. Na toto prosím soustřeďte své argumentační úsilí, pokud se chceme dobrat přijatelného výsledku. --Bazi (diskuse) 30. 4. 2014, 22:30 (UTC)
Vzhledem k zapojení dalších účastníků je čas to přenést Pod lípu. --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 22:36 (UTC)
A žádný argument tedy nebude? --Faigl.ladislav slovačiny 30. 4. 2014, 22:41 (UTC)
Reagujte už prosím Pod lípou. Děkuji. --Norik (diskuse) 30. 4. 2014, 22:45 (UTC)

(Ne)shodaEditovat

Dobrý den, kolego, postřehl jsem Vaše poslední signály, kterými dáváte najevo rozhodnutí odejít z Wikipedie. A upřímně řečeno jsem jimi trochu překvapen a hlavně zklamán. Rozdílnost názorů na některá témata je jak obecně ve společnosti, tak konkrétně na Wikipedii docela běžnou situací. Wikipedie pak má k omezení neshod a k jejich řešení poměrně propracované nástroje: Wikipedie:Řešení sporů.

A především: Určitě má smysl dále vylepšovat Wikipedii, i když tu třeba není každá jednotlivost podle mých představ. Věřte, že za dobu zdejšího působení jsem se mnohokrát setkal se situací, kdy jsem měl odlišnou představu, ale nedokázal jsem dostatečně přesvědčivými argumenty prosadit svůj názor. Ku příkladu v tom aktuálním případě, jestli tu máme uvádět stát, nebo štát, mi to přijde s prominutím jako poměrně podružný problém, který nebrání hodnotnosti mnoha jiných informací, které je možné a stojí za to prostřednictvím Wikipedie sdílet. Doufám tedy a vyzývám Vás, abyste neházel flintu do žita. S přáním klidného svátečního večera --Bazi (diskuse) 1. 5. 2014, 17:48 (UTC)

Global accountEditovat

Hi Norik! As a Steward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't have a global account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (diskuse) 14. 1. 2015, 01:53 (CET)