--Kavalír Kaviár 11:15, 2. 1. 2007 (UTC)


MozaikaEditovat

Děkuji Vám za informace v článku Mozaika (sdružení málotřídních škol Kladenska). Bohužel předmět článku zatím nesplňuje podmínky významnosti či jednoho z doporučení o významnosti lidí, webů či jiné. Pokuste se prosím text článku ozdrojovat alespoň do té míry, aby nebylo o jeho významosti pochyb. Jste-li s předmětem článku dostatečně seznámeni, rozšiřte nebo přepište jej tak, aby bylo zřejmé, proč je významný. Nejlépe toho docílíte, pokud uvedete alespoň dva nezávislé netriviální věrohodné zdroje publikující o předmětu článku. Pokud u článku nelze splnit kritéria významnosti pro zachování na Wikipedii, bude vhodnější takový článek odstranit. --Kacir 7. 6. 2009, 09:24 (UTC)


UpozorněníEditovat

Dobrý den, prosím nezakládejte opakovaně článek Mozaika sdružení málotřídních škol kladenska (mimochodem Kladenska), který zde již existuje pod názvem Mozaika (sdružení málotřídních škol Kladenska)|. Je nutné doplnit alespoň dva věrohodné zdroje k doložení významnosti. Děkuji. --Kacir 7. 6. 2009, 09:30 (UTC)